VYUŽITE ZĽAVU 20 % NA VŠETKY PREKLADY NAD 20 NORMOSTRÁN

Objednajte si u nás preklad vášho dokumentu, ktorý má nad 20 normostrán, a získajte naň zľavu 20 %.

Z akéhokoľvek odboru!

Ako využiť túto akciu?

1) Vyplňte náš online kalkulačný formulár.

2) Do poznámky vložte kód “ZLAVA20”.

3) Do 15 min. sa s vami spojí náš pracovník.

4) Dostanete presné nacenenie so zľavou.

Finančné preklady

Môžete sa preto spoľahnúť nielen na našu odbornosť a na rýchlosť spracovania prekladu z oblasti finančníctva, ale aj na to, že všetky prekladané dokumenty považujeme za prísne dôverné.

Čo ponúkame

Najčastejšie prekladáme tieto finančné a ekonomické texty:
 • Finančné a ekonomické analýzy, správy a ďalšie dokumenty
 • Účtovné výkazy, súvahy a závierky
 • Správy a výroky audítora
 • Investičné plány, stimuly a projekty
 • Podklady pre due diligence ‒ fúzie a akvizície firiem
 • Správy pre investorov o vývoji trhu
 • Výročné správy
 • Návrhy na reštrukturalizácie a audity projektov
 • Ponuky pre výberové konania
 • Vnútropodnikové smernice a nariadenia, všeobecné obchodné alebo poistné podmienky
 • Zmluvy o prevode podielov a predaji firiem
 • Zmluvy o spolupráci, dodávateľské, distribučné, licenčné a ďalšie obchodné zmluvy
Klientom z finančného sektora zabezpečujeme aj tlmočnícke služby pri rokovaných s úradmi, počas schôdzí, seminárov či konferencií.

Preklady, na ktoré je spoľahnutie

KVALIFIKOVANÍ PREKLADATELIA

Dlhodobo s nami spolupracuje viac než 2 000 prekladateľov s rôznym odborným zameraním, veľkú časť z nich tvoria rodení hovoriaci. Vďaka tomu máme skúsenosti so širokým spektrom odborov. Naše preklady dodávame vo viac než 40 jazykových mutáciách vrátane prekladov z cudzieho do cudzieho jazyka. Každý prekladateľ prechádza prísnym výberovým konaním, v ktorom uspeje v priemere 1 z 30 kandidátov.

CAT TECHNOLÓGIE

Pri prekladoch využívame CAT (Computer Assisted Translations) nástroje, najmä MEMSOURCE, ktoré dokážu efektívne pracovať s opakovaním textu v preklade. Vďaka tomu môžeme prekladať rýchlejšie a mať pritom istotu konzistentného prekladu odbornej terminológie v celom dokumente.

DOKUMENTY URČENÉ NA TLAČ A VEĽMI DÔLEŽITÉ DOKLADY

Aj keď na našich prekladoch pracujú veľmi kvalitní a skúsení prekladatelia, pre zaručenie bezchybnosti je potrebné pri všetkých materiáloch určených na tlač (verejnú prezentáciu) a pri veľmi dôležitých dokumentoch vykonať korektúru prekladu, ktorú si u nás môžete objednať. Jazykové korektúry u nás vykonávajú rodení hovoriaci.

Ako preklady finančných textov prebiehajú

Finančný preklad si u nás môžete objednať vo formulári nižšie. Do 15 minút sa Vám ozveme naspäť s cenovou ponukou, prípadne Vás požiadame o spresnenie požiadaviek na spracovanie prekladu (napr. požadovaný výstupný formát, grafické úpravy apod.). Objednaný preklad finančných textov vyhotovíme v čo najkratšom čase. V prípade záujmu dodáme preklad v expresnej lehote do 24 hodín. Preklad od nás dostanete emailom alebo Vám ho odovzdáme podľa dohody. Dohodnutý termín prekladu vždy dodržíme.
Naša databáza obsahuje viac než 2 000 prekladateľov s rôznym odborným zameraním, z ktorých veľkú časť tvoria rodení hovoriaci. Naše preklady dodávame vo viac než 40 jazykových mutáciách, vrátane prekladov z cudzieho do cudzieho jazyka. Každý náš prekladateľ prechádza prísnym výberovým konaním a kvalita jeho prekladov je pravidelne sledovaná, čo zaručuje udržanie vysokej úrovne poskytovaných služieb.
Pri prekladoch využívame CAT (Computer Assisted Translations) nástroje, najmä  MEMSOURCE, ktoré dokážu efektívne pracovať s opakovaním textu. Vďaka tomu môžeme prekladať rýchlejšie a pritom mať istotu konzistentného prekladu odbornej terminológie z oblasti finančníctva v celom dokumente.
Aj keď môžeme doložiť mnohoročné skúsenosti s prekladmi odbornej terminológie, netvrdíme, že naši prekladatelia vedia všetko, to ani nie je možné. Radi by sme preto spolupracovali s Vašimi expertmi a využili ich znalosti najmä pri overovaní prekladaných pojmov, aby sme tak zaručili, že budú v súlade so zvyklosťami užívania zavedenými vo Vašej spoločnosti.

Čím sa naša prekladateľská agentúra líši od iných?

Bratislava je plná prekladateľských agentúr. My si napriek tomu myslíme, že sa od ostatných odlišujeme.

Spektrum služieb

Sprostredkovávame preklady do viac než 40 cudzích jazykov. Prekladáme z/do všetkých európskych jazykov a z/do mnohých ďalších exotickejších jazykov vrátane arabčiny, čínštiny a vietnamčiny.

Prekladáme technické, právne, marketingové a mnohé ďalšie typy textov. Preklady zaisťujeme vrátane kompletnej grafickej úpravy. Preložíme aj vaše webové stránky vrátane lokalizácie a SEO optimalizácie. Bez problémov zaobstaráme aj titulky a zvukové nahrávky v príslušnom jazyku.

Naši prekladatelia

Naše služby zabezpečujeme formou sprostredkovania prekladov a spolupracujeme s viac ako 2 000 externými prekladateľmi, korektormi a tlmočníkmi. Naši prekladatelia sa špecializujú na rozličné odbory, vďaka čomu sú schopní preložiť širokú škálu textov, od zložitých právnych a zmluvných dokumentov, cez reklamné a propagačné materiály, až po niekoľko sto stranové odborné manuály a technickú dokumentáciu.

Naši zákazníci

Medzi našich dlhoročných partnerov patrí množstvo slovenských firiem z oblasti priemyslu, obchodu a služieb, vrátane zahraničných klientov. Vážime si každého zákazníka a snažíme sa mu venovať maximálnu starostlivosť. Či ide o termíny alebo výber prekladateľa a jeho špecializácie na určitú oblasť, alebo o komplexné priania našich klientov, vždy sa snažíme všetkým požiadavkám vyjsť v ústrety k spokojnosti našich zákazníkov.

Kalkulačný formulár

Vyplňte kalkulačný formulár pre nacenenie prekladov. Pokiaľ chcete využiť zľavu, nezabudnite do poznámky uviesť kód ZLAVA 20.
Povinné

Chcem úradný preklad
ÁnoNie

Nepovinné

V prípade, že priložíte súbor, vieme vyrátať cenu so 100% presnosťou