Presto – prekladateľská agentúra, ktorá žije prekladmi

Zistite cenu prekladateľských služieb,
ktoré využívajú moderné a efektívnejšie nástroje
pre vyššiu kvalitu a rýchlosť prekladu.

VYUŽITE ZĽAVU 20 % NA VŠETKY PREKLADY NAD 20 NORMOSTRÁN

Objednajte si u nás preklad vášho dokumentu, ktorý má nad 20 normostrán, a získajte naň zľavu 20 %.

Z akéhokoľvek odboru!

Ako využiť túto akciu?

1) Vyplňte náš online kalkulačný formulár.

2) Do poznámky vložte kód “ZLAVA20”.

3) Do 15 min. sa s vami spojí náš pracovník.

4) Dostanete presné nacenenie so zľavou.

Právne preklady

Preklady právnych textov vyžadujú vysokú prekladateľskú odbornosť. V konečnom dôsledku môže znamenať chyba v preklade tiež zmenu významu právneho textu. Preto je hlavne pri súdnych sporoch kvalitný právny preklad jedným zo základov úspechu v súdnom pojednávaní. Preklady realizujeme z rôznych oblastí práva, najčastejšie ide o občianske a obchodné právo.

„S prekladmi právnych dokumentov máme bohaté skúsenosti. Tieto preklady patria k najžiadanejším typom prekladov, ktoré pre našich klientov prekladáme.“

Čo ponúkame

Bežne zabezpečujeme nasledujúce:

 • Preklady zmlúv
 • Preklady zákonov
 • Preklady smerníc
 • Preklady vyhlášok
 • Preklady žalôb a rozsudkov
 • Preklady právnych posudkov a stanovísk
 • Preklady firemných predpisov a smerníc
 • Preklady audítorských správ
 • Preklady bezpečnostných predpisov
 • Preklady podkladov pre výberové konania
 • Preklady zakladateľských listín (stanovy spoločnosti, výpisy z obchodného registra)
 • Preklady licenčných zmlúv
 • Preklady noriem, dokumentov ISO apod.
 • Preklady všetkých typov úradných dokumentov
 • Preklady so súdnym overením

Preklady, na ktoré je spoľahnutie

KVALIFIKOVANÍ PREKLADATELIA

Dlhodobo s nami spolupracuje viac než 2 000 prekladateľov s rôznym odborným zameraním, veľkú časť z nich tvoria rodení hovoriaci. Vďaka tomu máme skúsenosti so širokým spektrom odborov. Naše preklady dodávame vo viac než 40 jazykových mutáciách vrátane prekladov z cudzieho do cudzieho jazyka. Každý prekladateľ prechádza prísnym výberovým konaním, v ktorom uspeje v priemere 1 z 30 kandidátov.

CAT TECHNOLÓGIE

Pri prekladoch využívame CAT (Computer Assisted Translations) nástroje, najmä MEMSOURCE, ktoré dokážu efektívne pracovať s opakovaním textu v preklade. Vďaka tomu môžeme prekladať rýchlejšie a mať pritom istotu konzistentného prekladu odbornej terminológie v celom dokumente.

DOKUMENTY URČENÉ NA TLAČ A VEĽMI DÔLEŽITÉ DOKLADY

Aj keď na našich prekladoch pracujú veľmi kvalitní a skúsení prekladatelia, pre zaručenie bezchybnosti je potrebné pri všetkých materiáloch určených na tlač (verejnú prezentáciu) a pri veľmi dôležitých dokumentoch vykonať korektúru prekladu, ktorú si u nás môžete objednať. Jazykové korektúry u nás vykonávajú rodení hovoriaci.

Ako preklady právnych textov prebiehajú

Preklady právnych dokumentov si môžete objednať jednoducho vo formulári nižšie. Do15 minút Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou, alebo kvôli prípadnému spresneniu zadania prekladu (napr. požadovaný výstupný formát, grafické úpravy apod.).

Veríme, že alfou a omegou právnych prekladov je správne pochopenie textu v kontexte právnych a zmluvných ustanovení. Všetci naši prekladatelia majú preto vysokú odbornosť a špecializujú sa priamo na danú problematiku.

Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších právnych prekladoch odporúčame vytvoriť najprv spoločne terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických právnych termínov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.

  Čím sa naša prekladateľská agentúra líši od iných?

  Bratislava je plná prekladateľských agentúr. My si napriek tomu myslíme, že sa od ostatných odlišujeme.

  N

  SPEKTRUM SLUŽIEB

  3

  Sprostredkovávame preklady do viac než 40 cudzích jazykov. Prekladáme z/do všetkých európskych jazykov a z/do mnohých ďalších exotickejších jazykov vrátane arabčiny, čínštiny a vietnamčiny.

  Prekladáme technické, právne, marketingové a mnohé ďalšie typy textov. Preklady zaisťujeme vrátane kompletnej grafickej úpravy. Preložíme aj vaše webové stránky vrátane lokalizácie a SEO optimalizácie. Bez problémov zaobstaráme aj titulky a zvukové nahrávky v príslušnom jazyku. 

  N

  NAŠI PREKLADATELIA

  3

  Naše služby zabezpečujeme formou sprostredkovania prekladov a spolupracujeme s viac ako 2 000 externými prekladateľmi, korektormi a tlmočníkmi.

  Naši prekladatelia sa špecializujú na rozličné odbory, vďaka čomu sú schopní preložiť širokú škálu textov, od zložitých právnych a zmluvných dokumentov, cez reklamné a propagačné materiály, až po niekoľko sto stranové odborné manuály a technickú dokumentáciu.

  N

  NAŠI ZÁKAZNÍCI

  3

  Medzi našich dlhoročných partnerov patrí množstvo slovenských firiem z oblasti priemyslu, obchodu a služieb, vrátane zahraničných klientov.

  Vážime si každého zákazníka a snažíme sa mu venovať maximálnu starostlivosť. Či ide o termíny alebo výber prekladateľa a jeho špecializácie na určitú oblasť, alebo o komplexné priania našich klientov, vždy sa snažíme všetkým požiadavkám vyjsť v ústrety k spokojnosti našich zákazníkov.

  Kalkulačný formulár

  Vyplňte kalkulačný formulár pre nacenenie prekladov. Pokiaľ chcete využiť zľavu, nezabudnite do poznámky uviesť kód ZLAVA 20.

  [wpforms id="1914" title="false" description="false"]