Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny ostávajú rovnaké ako predtým Pon-Pia od 08:00 do 17:00 hod.
(s menšími odchýlkami v závislosti od oddelenia alebo na základe zmluvných dohôd)

Dočasne sú obmedzené len niektoré služby:

Pre verejnosť  neposkytujeme z kapacitných dôvodov  úradne overené preklady a preklady vyžadujúce osobné prevzatie dokumentov.

Pre firmy poskytujeme úradne overené preklady a preklady vyžadujúce osobné prevzatie dokumentov v obmedzenom režime, a to iba e-mailom, poštou alebo kuriérom. 

Tlmočnícke služby poskytujeme iba formou tlmočenia cez telefón alebo inými technickými prostriedkami na diaľku.

Pozastavili sme poskytovanie nahrávacích služieb.

Osobná návšteva:

Osobná návšteva pobočky nie je možná. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Všetky dokumenty je možné prevziať iba e-mailom, poštou alebo kuriérom.

Ďalšie informácie:

Veríme, že situácia ohľadom koronavírusu sa čo najskôr upokojí. O prípadných ďalších opatreniach Vás budeme informovať.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

tel.: +421 918 509 364

e-mail: translations@presto-preklady.sk