Billa s.r.o.

Prekladateľské služby sú vždy poskytované včas, ba dokonca aj skôr ako je požadovaný termín dodania a vždy vo výbornej kvalite. Agentúru PRESTO môžeme len odporučiť. Tiež komunikácia s agentúrou je vždy rýchla a presná. Určite budeme s agentúrou spolupracovať aj do budúcnosti.

Billa s.r.o.