Divino

Často sa stávalo, že som potrebovala preklady veľmi rýchlo, niekedy zo dňa na deň. Vedela som, že na Presto Services sa môžem obrátiť aj na konci pracovného dňa a urobia všetko, aby mi zabezpečili preklad včas. Pracovníci spoločnosti vždy chápali, keď som potrebovala text urgentne a nikdy ma neodbili. Preklady boli kvalitné a dodané vždy podľa dohody.

Divino