Prekladateľská agentúra PRESTO hľadá tlmočníka a prekladateľa z DE do SK a naopak

Všeobecné aktivity

  1. Vykonávanie konzekutívneho tlmočenia, komunikácia s nemecky hovoriacimi pracovníkmi, tlmočenie pri vykonaní poučenia o bezpečnosti práce pri návšteve pracoviska.
  2. Preklady drobných textov a dokumentácie.
  3. Jazyková podpora pri každodenných činnostiach (komunikácia s personálom hotela a pod.).

Požiadavky

Nemecký jazyk, úroveň B2/C1 nevyhnutná
Anglický jazyk, úroveň B2/C1 výhodou
Technické vzdelanie/skúsenosti výhodou

Vodičský preukaz typu B – aktívny vodič, vlastné auto

Je potrebné predložiť potvrdenie o úrovni ovládania jazyka (štátna skúška, medzinárodný certifikát potvrdzujúci požadovanú úroveň ovládania jazyka, napr. TOEFL, IELTS alebo ekvivalent, príp. preukázanie aspoň 2-ročného pobytu v krajine s úradným jazykom, v ktorom sa má tlmočiť), referencie v oblasti tlmočenia v danom jazyku. Je odporúčaná prax v oblasti tlmočenia v danom jazyku v rozsahu min. 36 mesiacov.

Terminológia

Najmä všeobecná, čiastočne odborná technická (podklady k odbornej terminológii poskytne bezplatne objednávateľ).

Krajina výkonu práce

Nemecko

Harmonogram výkonu prác

Koniec apríla – koniec augusta 2022
PON až PIA – nočné zmeny v čase od 18.00 do 6.00;
SOB a NED – denné zmeny v čase od 6.00 do 18.00, nočné zmeny v čase od 18.00 do 6.00 hod.

Predpoklad je, že z celkového rozsahu prác sa bude tlmočiť 50% času. Zvyšok času je potrebné byť k dispozícii (honorár 50%).

Na projekte sa zúčastní viacero tlmočníkov.

Ubytovanie a doprava

Rezervácia ubytovania bude zabezpečená zo strany objednávateľa. Dopravu si zabezpečuje uchádzač samostatne svojimi dopravnými prostriedkami. Náklady na dopravu a ubytovanie znáša objednávateľ na základe predloženia relevantných vzájomne odsúhlasených dokumentov (faktúra, účtenka a pod.).

Ponúkame:

  • odmenu za čas tlmočenia – 30€/hod
  • odmenu za čas pohotovosti bez tlmočenia – 15€/hod.
  • preklady DE-SK a naopak 7€/NS
  • diéty 45€/deň
  • náhradu nákladov na dopravu
  • možnosť pracovať pre spoločnosť Presto aj po skončení projektu

V prípade záujmu píšte na: