Preklady strojárstva

Hľadáte spoľahlivého partnera pre kvalitné preklady technických materiálov o strojárstve? Chcete mať istotu, že odborná terminológia v texte bude  správna a jednotná? Potrebujete preklady z oblasti strojárstva vrátane grafickej úpravy? Využite naše skúsenosti.

Čo ponúkame

V oblasti strojárstva sú najžiadanejšie tieto naše služby:

 

 • Preklady technickej a výrobnej dokumentácie
 • Preklady servisných manuálov pre údržbu strojov a zariadení
 • Preklady katalógov výrobkov a náhradných dielov
 • Preklady návodov na obsluhu a užívateľských dokumentácií
 • Preklady podkladov pre výberové konania a projektových dokumentácií
 • Preklady odborných posudkov a správ
 • Preklady marketingových materiálov, webových stránok a prospektov
 • Preklady dodávateľských a licenčných zmlúv, a výročných správ
 • Tlmočenie počas školení, prezentácií, seminárov alebo konferencií

  Ako preklady textov z oblasti strojárstva prebiehajú

  1

  Kvalifikovaní prekladatelia

  2

  Slovník odborných pojmov

  3

  Spolupráca s Vašimi odborníkmi

  Na základe Vašej objednávky vyberieme najvhodnejších prekladateľov alebo tlmočníkov, ktorí sa špecializujú na oblasť strojárstva.

  Pri všetkých rozsiahlejších prekladoch alebo prekladoch so špecifickým odborným zameraním odporúčame vytvoriť spoločne ešte pred zahájením práce na prekladoch terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu presného a jednotného používania odborného názvoslovia v oblasti strojárstva podľa zvyklostí zavedených vo Vašej firme. Tento slovník budeme samozrejme využívať pri všetkých Vašich budúcich prekladoch a budeme ho priebežne dopĺňať a aktualizovať.

  Aj keď môžeme doložiť mnohoročné skúsenosti s prekladmi odbornej terminológie, netvrdíme, že naši prekladatelia vedia všetko, to ani nie je možné. Radi by sme preto pri prekladaní textov z oblasti strojárstva spolupracovali s Vašimi expertmi a využili ich znalosti najmä pri overovaní prekladaných pojmov.