Lokalizácia

Už sa Vám niekedy stalo, že inak kvalitný preklad textu sa úplne minul očakávanému účinku? Alebo že Váš zahraničný partner vyhlásil, že tento preklad je nepoužiteľný? V takom prípade Vám možno unikli aspekty lokalizácie pre danú krajinu alebo cieľovú skupinu. Radi Vám pomôžeme s lokalizáciou textov pre rôzne krajiny a trhy.

Čo ponúkame

  • Lokalizácia webových stránok a e-shopov
  • Editácia (lokalizácia) marketingových textov
  • Lokalizácia mobilných telefónov a elektronických zariadení
  • Lokalizácia softvéru, e-learningových kurzov a dokumentácie
  • Lokalizácia počítačových hier
  • Lokalizácia do češtiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, slovenčiny, ruštiny a ďalších cudzích jazykov

Čo je lokalizácia?

Lokalizácia je proces, ktorý nezahŕňa len preklad, ale zabezpečuje aj súlad so zvyklosťami cieľovej krajiny alebo cieľovej skupiny, a tým sa snaží čo najviac splniť požiadavky miestneho trhu a dosiahnuť tak požadovaný marketingový efekt. Lokalizácia má aj druhú, technickú stránku, ktorá zahŕňa konverziu rôznych formátov, práce v iných ako bežných programoch na písanie textov alebo úpravu samostatne preložených segmentov po ich zlúčení. Tretím aspektom lokalizácie je právny aspekt – prispôsobenie textu tak, aby spĺňal potrebné právne požiadavky v danej krajine (napr. pre návody, pre príbalové letáky k liekom) a tiež obsahoval odkazy na príslušné miestne predpisy.

Prečo nie je dobré zabúdať na lokalizáciu?

Väčšinou je potrebné prispôsobiť text miestnym špecifickým podmienkam, najmä kultúrnym. Typickým príkladom je lokalizácia jednotlivých sústav jednotiek. Pre klienta zo Spojených štátov bude ťažké v preklade akceptovať európsky metrický systém a naopak. Obyčajný slovenský marketingový text preložený do angličtiny pre americký trh sa miestnym čitateľom bude pravdepodobne zdať príliš nudný, zatiaľ čo marketingový text z amerického prostredia, preložený verne do slovenčiny, sa nám bude zdať nafúknutý a nevierohodný. Každý jazyk je špecifický a na každý jazyk sa vzťahujú iné pravidlá. Je tiež potrebné dbať na marketingovú formu textu, t. j. aby preložený text bol čo najprístupnejší pre bežných používateľov a aby plnil rovnaký účel ako zdrojový text.

Bez správnej a kvalitnej lokalizácie, respektíve testovania, nemajú niektoré typy prekladov niekedy vôbec žiadny zmysel. Ak napríklad pre softvér, mobilné aplikácie alebo počítačové hry prekladateľ prekladá iba určité segmenty bez presného kontextu, výsledné texty je potrebné po implementácii otestovať a upraviť. Textové segmenty tiež musia nevyhnutne zapadnúť do príslušných miest (dĺžka slov a preložených viet sa v druhom jazyku často líši), aby sa zabránilo zbytočnému a namáhavému prepisovaniu zdrojového kódu. Takáto úprava a ladenie textov často prebieha v niekoľkých fázach.

Napíšte nám

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať našich špecialistov:
tel.: +421 918 509 364
e-mail: translations@presto-preklady.sk
Alebo nás kontaktujte pomocou formulára.