DTP – Desktop publishing

Pod skratkou DTP sa všeobecne rozumie tvorba tlačených dokumentov za pomoci počítača (alebo desktop publishing).

Spoločnosť Presto rozširuje svoju ponuku prekladov a komplexného zabezpečenia prekladateľských služieb o služby v oblasti DTP. Špecializujeme sa predovšetkým na sadzbu a predtlačovú úpravu dokumentov, ponúknuť Vám však môžeme oveľa viac.

Čo ponúkame

Medzi DTP služby, ktoré našim klientom najčastejšie poskytujeme, patria:

  • sadzba
  • grafické návrhy
  • úpravy a retuše
  • skenovanie

V spolupráci s našimi dodávateľmi Vám ďalej môžeme zabezpečiť:

  • litografiu
  • osvit
  • digitálny aj analógový nátlačok
  • tlač

V prípade ďalších požiadaviek nás neváhajte kontaktovať, radi Vám vyjdeme v ústrety.

Ako služby DTP prebiehajú

POUŽÍVANÉ APLIKÁCIE

Pri spracovaní používame vo väčšine prípadov aplikácie spoločnosti Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator). Naši grafici ovládajú aj prácu v aplikáciách CorelDraw, FrameMaker, PageMaker, QuarkXpress a ďalších.

SADZBA

Príprava dokumentov pre tlač. V rámci sadzby vykonávame výber vhodných fontov, zjednotenie celkového dizajnu dokumentu, retuše obrázkov a prípravu tlačového PDF.

Sadzbu je možné vykonávať podľa predlohy (snaha o zhodný vzhľad preloženého dokumentu a zadania), alebo Vám môžeme pripraviť úplne nový grafický návrh.

GRAFICKÉ NÁVRHY

Kreatívna grafika. Naše nápady sú originálne a nevšedné, či ide o návrhy propagačných materiálov, firemných log, plagátov apod. Väčšinou vytvárame viac variantov, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

Špeciálnym prípadom je návrh vzhľadu firemných webových stránok, prípadne aj účasť na ich realizácii.

Pripravujeme aj obálky a potlače na CD/DVD.

ÚPRAVY A RETUŠE

Úprava obrázkov a fotografií. Pod úpravou sa rozumie grafické vylepšenie (jas, farby), ale aj retušovanie (náhrada textu, odstránenie či doplnenie objektov na obrázku, kombinovanie obrázkov apod.).

SKENOVANIE

Sme schopní zabezpečiť skenovanie fotografií a dokumentov aj vo veľkých objemoch. Môžeme taktiež previesť Vaše tlačené dokumenty do editovateľného tvaru (Word).

TLAČ

V rámci komplexného riešenia sa môžeme postarať aj o tlač pripravených dokumentov. Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu s tlačiarňami Vám môžeme ponúknuť výhodné ceny, a to najmä pri väčších objemoch tlače. Realizujeme aj potlač CD/DVD a ich obálok.