Konzekutívne tlmočenie

Čaká Vás obchodné rokovanie alebo konferencia a potrebujete sa dohovoriť so svojimi zahraničnými partnermi? Potom sme tu pre Vás. Poskytujeme profesionálne tlmočnícke služby nielen v Bratislave, ale aj vo všetkých ďalších mestách SR.

Čo ponúkame

 • Tlmočenie počas obchodných a technických rokovaní z  viac než 40 jazykov
 • Tlmočenie pri príležitosti oficiálnych štátnych návštev (tzv. vysoká konzekutíva)
 • Konzekutívne tlmočenie na medzinárodných kongresoch a konferenciách
 • Konzekutívne tlmočenie počas školení, vzdelávacích programov a seminárov
 • Tlmočenie na spoločenských a kultúrnych akciách
 • Konzekutívne tlmočenie pre médiá, na tlačových konferenciách a pod.
 • Sprievodné tlmočenie

Najčastejšie dopytované jazyky a ceny

Medzi najžiadanejšie patrí konzekutívne tlmočenie z angličtiny a nemčiny, ale sme schopní Vám zabezpečiť aj tlmočenie z ďalších európskych a svetových jazykov.

Ceny za tlmočenie sa účtujú spravidla podľa:

 • dní tlmočenia
 • poldní tlmočenia

Výnimočne je možné sa dohodnúť aj na hodinovej sadzbe.

Ceny profesionálnych tlmočníkov zodpovedajú nárokom kladeným na túto profesiu a líšia sa podľa druhu tlmočenia a typu akcie.

Vyžiadajte si cenovú ponuku týkajúcu sa konkrétneho tlmočenia, ktorú Vám radi obratom pošleme. Pri dlhodobom tlmočení môžeme poskytnúť zaujímavé zľavy.

Ako konzekutívne či sprievodné tlmočenie prebieha

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

Pri konzekutívnom tlmočení tlmočník počká na odmlku rečníka po jednej alebo niekoľkých vetách a následne spamäti tlmočí obsah jeho prejavu.

Pri konzekutívnom tlmočení prekladá tlmočník nielen do svojho materinského jazyka, ale aj do cudzieho jazyka, na ktorý sa špecializuje. Niektorí tlmočníci môžu tlmočiť z viacerých cudzích jazykov alebo do nich, prípadne aj medzi dvoma cudzími jazykmi.

Zaujímavosťou je, že konzekutívne tlmočenie býva štylisticky kvalitnejšie než napríklad simultánne tlmočenie, pretože poskytuje tlmočníkovi viac priestoru. Nepísané pravidlo však hovorí, že tlmočník by nikdy nemal hovoriť dlhšie ako rečník, ktorého prejav tlmočí.

Naša prekladateľská agentúra poskytuje komplexné tlmočnícke služby v oblasti konzekutívneho tlmočenia vrátane využitia tlmočníckej techniky. Atraktívnou súčasťou našej ponuky je aj možnosť sprostredkovania audio/video záznamu z Vášho rokovania a jeho profesionálne spracovanie.

VYSOKÁ KONZEKUTÍVA

Pri tzv. vysokej konzekutíve, ktorá sa používa najmä pri oficiálnych štátnych návštevách a je najnáročnejším druhom tlmočenia, je tlmočník schopný vďaka vycvičenej pamäti a tlmočníckemu zápisu presne preložiť až niekoľko minút reči naraz.

SPRIEVODNÉ TLMOČENIE

Pri sprievodnom tlmočení je tlmočník svojmu klientovi stále nablízku a pomáha mu nielen dorozumieť sa, ale je taktiež jeho sprievodcom v rámci programu, ktorého sa klient zúčastňuje. Sprievodné tlmočenie je vhodné predovšetkým pre jednotlivé osoby alebo veľmi malý počet osôb (maximálne 3).

Sprievodné tlmočenie sa väčšinou týka bežných záležitostí a nie sú pri ňom kladené nároky na znalosť odbornej terminológie.

Skôr než si objednáte konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie má svoje špecifiká, preto Vám odporúčame si pred objednávkou prejsť nasledujúci prehľad, ktorý Vám môže pomôcť pri špecifikácii tlmočenia a tlmočníckych služieb.

 

 • Konzekutívne tlmočenie je vhodné predovšetkým pre udalosti s menším počtom účastníkov.
 • Naraz je možné prekladať iba do dvoch jazykov, pre tri a viac jazykov je vhodnejšie simultánne tlmočenie.
 • Podľa tlmočenej témy pripravte materiály, ktoré je potrebné poskytnúť nášmu tlmočníkovi niekoľko dní pred začiatkom akcie, aby sa na ňu mohol pripraviť.
 • Podľa typu akcie vyberte vhodné miesto, kde bude tlmočenie prebiehať.
 • Spočítajte si, ako dlho bude tlmočenie trvať, a podľa toho stanovte Vašu objednávku. Poldeň predstavujú 4 hodiny a menej času tlmočníka. Celý deň sa počíta od 4 do 8 hodín, každá hodina navyše sa potom účtuje zvlášť podľa platného cenníka pre tlmočnícke služby. Ak potrebujete tlmočníka na veľmi krátky čas, napr. len 30 minút, je možné dohodnúť sa na kalkulácii na hodinovej báze.
 • Je dôležité zvoliť si kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná za hladký priebeh celej akcie.
 • Pri školeniach a konferenciách je spravidla potrebné zabezpečiť tlmočnícku techniku, prinajmenšom ozvučiť sálu a vybaviť ju mikrofónmi. Rozhodnite sa, či si tlmočnícku techniku zabezpečíte sami, alebo či to necháte na nás.
 • Pri náročných akciách, ktoré trvajú niekoľko hodín (napr. konferencie, školenia apod.), je štandardom, že sa pri tlmočení striedajú 2 tlmočníci približne po 30 minútach. V takých prípadoch je potrebné zvážiť, či by nebolo výhodnejšie dohodnúť sa na simultánnom (kabínkovom) tlmočení. Výhodou konzekutívneho tlmočenia je väčšia osobná bezprostrednosť, kabínkové simultánne tlmočenie zasa šetrí čas, náklady za kabínku a kompletnú tlmočnícku techniku sú však vyššie.
 • V prípade, ak tlmočenie bude prebiehať mimo Bratislavy, je potrebné počítať s dopravou tlmočníka. Premyslite si, či ju budete zabezpečovať sami, alebo či to máme zariadiť my a náklady na dopravu Vám zaúčtovať.
 • Ak bude tlmočenie prebiehať v zahraničí, vyberte si, či budete našim tlmočníkom zabezpečovať aj dopravu, ubytovanie (jednoposteľová izba) a stravu, alebo či to prenecháte na našu prekladateľskú agentúru (dopravné, ubytovanie a diéty v zákonnej výške).