Finančné preklady

Môžete sa preto spoľahnúť nielen na našu odbornosť a na rýchlosť spracovania prekladu z oblasti finančníctva, ale aj na to, že všetky prekladané dokumenty považujeme za prísne dôverné.

Čo ponúkame

Najčastejšie prekladáme tieto finančné a ekonomické texty:

 • Finančné a ekonomické analýzy, správy a ďalšie dokumenty
 • Účtovné výkazy, súvahy a závierky
 • Správy a výroky audítora
 • Investičné plány, stimuly a projekty
 • Podklady pre due diligence ‒ fúzie a akvizície firiem
 • Správy pre investorov o vývoji trhu
 • Výročné správy
 • Návrhy na reštrukturalizácie a audity projektov
 • Ponuky pre výberové konania
 • Vnútropodnikové smernice a nariadenia, všeobecné obchodné alebo poistné podmienky
 • Zmluvy o prevode podielov a predaji firiem
 • Zmluvy o spolupráci, dodávateľské, distribučné, licenčné a ďalšie obchodné zmluvy

Klientom z finančného sektora zabezpečujeme aj tlmočnícke služby pri rokovaných s úradmi, počas schôdzí, seminárov či konferencií.

  Ako preklady finančných textov prebiehajú

  1

  Objednávka online

  2

  Kvalifikovaní prekladatelia

  3

  CAT technológie

  4

  Spolupráca s Vašimi odborníkmi

  Finančný preklad si u nás môžete objednať online. Do 15 minút sa Vám ozveme naspäť s cenovou ponukou, prípadne Vás požiadame o spresnenie požiadaviek na spracovanie prekladu (napr. požadovaný výstupný formát, grafické úpravy apod.). Objednaný preklad finančných textov vyhotovíme v čo najkratšom čase. V prípade záujmu dodáme preklad v expresnej lehote do 24 hodín. Preklad od nás dostanete emailom alebo Vám ho odovzdáme podľa dohody. Dohodnutý termín prekladu vždy dodržíme.

  Naša databáza obsahuje viac než 2 000 prekladateľov s rôznym odborným zameraním, z ktorých veľkú časť tvoria rodení hovoriaci. Naše preklady dodávame vo viac než 40 jazykových mutáciách, vrátane prekladov z cudzieho do cudzieho jazyka. Každý náš prekladateľ prechádza prísnym výberovým konaním a kvalita jeho prekladov je pravidelne sledovaná, čo zaručuje udržanie vysokej úrovne poskytovaných služieb.

  Pri prekladoch využívame CAT (Computer Assisted Translations) nástroje, najmä  MEMSOURCE, ktoré dokážu efektívne pracovať s opakovaním textu. Vďaka tomu môžeme prekladať rýchlejšie a pritom mať istotu konzistentného prekladu odbornej terminológie z oblasti finančníctva v celom dokumente.

  Aj keď môžeme doložiť mnohoročné skúsenosti s prekladmi odbornej terminológie, netvrdíme, že naši prekladatelia vedia všetko, to ani nie je možné. Radi by sme preto spolupracovali s Vašimi expertmi a využili ich znalosti najmä pri overovaní prekladaných pojmov, aby sme tak zaručili, že budú v súlade so zvyklosťami užívania zavedenými vo Vašej spoločnosti.