Preklady elektro

Naša prekladateľská agentúra Presto spolupracuje s mnohými firmami,  ktoré majú vo svojom portfóliu výrobky a služby z oblasti elektra.

Čo ponúkame

Spoločnostiam podnikajúcim v oblasti elektra zabezpečujeme najčastejšie tieto služby:

 

  • Preklady dokumentácie a technických špecifikácií
  • Preklady textov o sledovacích, kontrolných a zabezpečovacích zariadeniach
  • Preklady materiálov o vyhodnocovacích a riadiacich systémoch
  • Preklady textov o elektronických prístrojoch a sústavách
  • Preklady užívateľských príručiek
  • Preklady návodov na obsluhu televízorov, umývačiek, práčok, sušičiek, chladničiek a mrazničiek, žehličiek, kosačiek a ďalších domácich prístrojov
  • Preklady dokumentácie k diagnostickým a ďalším medicínskym prístrojom a zariadeniam
  • Preklady marketingových materiálov, webových stránok a prospektov
  • Tlmočenie pri obchodných rokovaniach, na seminároch a konferenciách

Ako preklady textov z oblasti elektra prebiehajú

1

Kvalifikovaní prekladatelia

2

CAT technológie

3

Slovník odborných pojmov

Naša prekladateľská agentúra dlhodobo spolupracuje s viac než 2 000 prekladateľmi s rôznymi odbornými špecializáciami, z ktorých významnú časť tvoria rodení hovoriaci. Môžeme tak garantovať precízne preklady širokého spektra odborností vrátane prekladov textov z oblasti elektra z cudzieho do cudzieho jazyka. Prekladateľské služby pritom zabezpečujeme vo viac než 40 jazykoch.

Všetci naši prekladatelia prechádzajú prísnymi testami a kvalita ich prekladov je pravidelne vyhodnocovaná, len tak Vám môžeme garantovať špičkové prekladateľské služby aj v oblasti elektra.

Pri prekladoch využívame CAT (Computer Assisted Translations) nástroje, najmä  MEMSOURCE, ktoré dokážu efektívne pracovať s opakovaním textu. Vďaka tomu môžeme prekladať rýchlejšie a pritom mať istotu konzistentného prekladu odbornej terminológie v celom dokumente.

Spoločne s klientmi spravidla najskôr vytvoríme (a vzájomne si odsúhlasíme) slovník odbornej terminológie a často používaných výrazov, ktorý potom budeme počas spolupráce priebežne aktualizovať. Vďaka tomu môžeme garantovať používanie jednotného názvoslovia vo všetkých prekladoch z oblasti elektra podľa zvyklostí vo Vašej firme.