Odborné preklady

Hľadáte spoľahlivého partnera na preklad odborných textov? Neváhajte sa na nás obrátiť. Máme bohaté skúsenosti s odbornými prekladmi z desiatok odvetví.

 „Každý rok prekladáme tisíce strán odborných textov z rôznych jazykov a odborov.“

Čo ponúkame

Vďaka našej databáze s viac než 2 000 špecializovaných prekladateľov Vám môžeme zabezpečiť odborné preklady z najrôznejších oblastí. Najčastejšie prekladáme texty z týchto okruhov:

Ako odborné preklady prebiehajú

1

Vyberieme Vám kvalifikovaného prekladateľa

2

Budeme spolupracovať s Vašimi odborníkmi

3

Vytvoríme Vám slovník odborných pojmov

Na základe Vašej objednávky vyberieme najvhodnejších prekladateľov, ktorí sa špecializujú na danú problematiku a majú mnohoročné skúsenosti s prekladmi odborných textov.

Všetci naši prekladatelia prešli prísnym výberovým konaním a úroveň ich prekladov je kontinuálne monitorovaná, aby sme Vám mohli poskytnúť odborné preklady a služby špičkovej kvality.

Aj keď máme bohaté skúsenosti s odbornými prekladmi, radi využijeme možnosť spolupracovať aj s Vašimi expertmi, a to najmä pri overovaní prekladanej terminológie. Vďaka tomu môžeme pri preklade zohľadniť aj špecifiká názvoslovia používaného priamo vo Vašej spoločnosti.

Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších prekladoch odporúčame vytvoriť spoločne najprv terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických odborných termínov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko dokáže preklad odborného textu výrazne urýchliť.

Potrebujete odborné preklady vyhotoviť v expresnom termíne? 

Oznámte nám, koľko normostrán majú dokumenty, ktoré si želáte preložiť a my Vám ponúkneme termín vyhotovenia prekladu. Kratšie preklady stíhame vyhotoviť už do niekoľkých hodín. 

viď Expresné preklady