Technické preklady

Hľadáte spoľahlivého partnera na preklad Vašej technickej dokumentácie či manuálov? Potrebujete mať istotu špičkového technického prekladu, ktorý bude rešpektovať Vašu špecifickú terminológiu? Potom sme tu pre Vás.

Čo ponúkame

V rámci technických odborov zabezpečujeme najmä:

   • Preklady technickej dokumentácie
   • Preklady návodov na obsluhu
   • Preklady manuálov
   • Preklady technických špecifikácií
   • Preklady príručiek
   • Preklady dokumentácie k strojom a zariadeniam atď.

Vďaka širokej palete kvalifikovaných prekladateľov s rozličnými špecializáciami Vám môžeme preložiť texty rôzneho odborného zamerania. Pravidelne prekladáme texty z týchto oblastí:

 

   • Strojárstvo
   • Stavebníctvo a architektúra
   • Automobilový priemysel
   • Chémia
   • Elektrotechnika
   • Telekomunikácie
   • Informačné technológie (hardware aj software)
   • Ekológia
   • Medicínska technika
   • Jadrová energetika
   • Ďalšie technické odbory a špecializácie

Ako preklady technických textov prebiehajú

1

Kvalifikovaní prekladatelia

2

Spolupráca s Vašimi odborníkmi

3

Slovník odborných pojmov

Na základe Vašej objednávky vyberieme prekladateľov, ktorí sa špecializujú na danú problematiku, a môžu tak zaručiť vysokú úroveň technického prekladu. Naša databáza zahŕňa viac než 2 000 prekladateľov, s ktorými dlhodobo spolupracuje naša prekladateľská agentúra.

Každý náš prekladateľ prechádza prísnym výberovým konaním a kvalita jeho prekladov je pravidelne sledovaná, vďaka tomu Vám môžeme poskytovať prvotriedne prekladateľské služby aj v technických odboroch.

Aj keď máme rozsiahle skúsenosti s prekladmi špecifickej odbornej terminológie, radi využijeme možnosť spolupracovať aj s Vašimi expertmi, a to najmä pri overení špecializovaných pojmov. Vďaka tejto spolupráci potom bude pri preklade dodržané názvoslovie používané priamo vo Vašej firme.

Pri všetkých rozsiahlejších technických prekladoch spravidla vypracovávame na základe poskytnutých podkladov slovník odbornej technickej terminológie v zdrojovom a cieľovom jazyku, ktorý konzultujeme so zadávateľom prekladu, aby sme sa ubezpečili, že je v súlade s jeho požiadavkami (s firemnou terminológiou). Technické preklady potom vždy spracovávame s využitím tohto záväzného terminologického slovníka a klient má tak istotu, že špecifické, úzko zamerané odborné názvoslovie bude v celom texte preložené jednotne a presne podľa jeho predstáv.