Preklady IT a telekomunikácií

Naša prekladateľská agentúra Presto spolupracuje s mnohými firmami zaoberajúcimi sa IT a telekomunikáciami. Ide okrem iného aj o mobilných operátorov, výrobcov a dodávateľov hardwaru a softwaru, vývojárov, inžinierske a poradenské spoločnosti a ďalší. Všetkým dodáva špičkové preklady z oblasti telekomunikácií a z oblasti IT.

Čo ponúkame

Klientom z oblasti IT a telekomunikácií najčastejšie zabezpečujeme tieto služby:

 

 • Preklady softwaru, pomocníkov, užívateľských rozhraní a obrazoviek
 • Preklady mobilných aplikácií
 • Preklady webových stránok
 • Preklady užívateľských návodov a príručiek na obsluhu
 • Preklady podkladov a dokumentácie pre výberové konania
 • Preklady ponúk, analýz, zmlúv, technických správ a posudkov
 • Preklady marketingových materiálov a webových stránok
 • Preklady výročných správ
 • Tlmočenie počas prezentácií, seminárov alebo konferencií

  Ako preklady textov z oblasti IT prebiehajú

  1

  Kvalifikovaní prekladatelia

  2

  Slovník odborných pojmov

  3

  Spolupráca s Vašimi odborníkmi

  Naša databáza obsahuje viac než 2 000 prekladateľov s rôznym odborným zameraním, z ktorých veľkú časť tvoria rodení hovoriaci. Vďaka tomu máme skúsenosti so širokým spektrom odborov a môžeme Vám poskytnúť prvotriedne prekladateľské služby aj v oblasti IT a telekomunikácií. Naše preklady dodávame vo viac než 40 jazykových mutáciách, vrátane prekladov z cudzieho do cudzieho jazyka.

  Každý náš prekladateľ prechádza prísnym výberovým konaním a kvalita jeho prekladov je pravidelne sledovaná, čo zaručuje udržanie vysokej úrovne poskytovaných služieb a prekladov aj z oblasti telekomunikácií.

  Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších prekladoch odporúčame vytvoriť najprv spoločne terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických odborných termínov v oblasti IT a komunikácií. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.