Preklady medicíny a farmácie

Potrebujete preložiť lekárske správy alebo posudky a mať pritom istotu, že je lekárska terminológia správna?

Čo ponúkame

Klientom z oblasti zdravotníctva najčastejšie zabezpečujeme tieto služby:

 

 • Preklady zdravotných správ a posudkov
 • Preklady dokumentácie a manuálov k lekárskym prístrojom a medicínskym aparátom
 • Preklady dokumentácie pre atesty liekov a klinické štúdie
 • Preklady príbalových letákov k liekom alebo textov na obaloch liečiv
 • Preklady propagačných materiálov k lekárskym preparátom
 • Preklady webových stránok a e-shopov
 • Preklady textov z oblasti kúpeľnej starostlivosti a zdravotnej kozmetiky
 • Tlmočenie počas prezentácií, seminárov alebo konferencií s lekárskou tematikou
 • Súdne tlmočenie

  Ako preklady medicínskych a farmaceutických textov prebiehajú

  1

  Kvalifikovaní prekladatelia

  2

  Slovník odborných pojmov

  3

  Spolupráca s Vašimi odborníkmi

  Na základe Vašej objednávky vyberieme najvhodnejších prekladateľov alebo tlmočníkov, ktorí sa špecializujú na oblasť farmácie a zdravotníctva.

  Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších prekladoch odporúčame vytvoriť najprv spoločne terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických odborných termínov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.

  Aj keď v našej prekladateľskej agentúre máme bohaté skúsenosti s odbornými prekladmi zo sveta medicíny aj s prekladmi materiálov z oblasti farmácie, radi využijeme možnosť spolupracovať aj s Vašimi expertmi, a to najmä pri overovaní prekladaných pojmov. Vďaka tomu môžeme pri preklade zohľadniť aj špecifiká názvoslovia používaného priamo vo Vašej spoločnosti.