Tlmočenie

Organizujete konferenciu, kongres alebo workshop s medzinárodnou účasťou? Alebo Vás čaká obchodné stretnutie so zahraničným partnerom? Radi Vám zabezpečíme kompletné tlmočnícke služby najvyššej kvality.

Máme dlhoročnú prax v poskytovaní špičkových tlmočníckych služieb vrátane tlmočníckej techniky. Naši tlmočníci sú skúsení profesionáli, ktorí tlmočia počas obchodných rokovaní, na medzinárodných konferenciách, pri školeniach a prednáškach, na veľtrhoch a počas ďalších akcií. Tlmočnícke služby ponúkame vo viac než 40 jazykoch.

Aké tlmočnícke služby ponúkame

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

 • Pri konzekutívnom tlmočení sa tlmočia čiastkové úseky alebo jednotlivé vety.
 • Tlmočník tlmočí hneď po tom, ako rečník prednesie vetu alebo časť prejavu.
 • Napríklad počas obchodných rokovaní alebo inštruktáží vo výrobnom podniku.
 • Ak sa konzekutívne tlmočí na prednáškach a konferenciách alebo pri štátnych návštevách, ide o tzv. vysokú konzekutívu.

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

 • Simultánne tlmočenie prebieha väčšinou v špeciálnych tlmočníckych kabínkach, kde sú 2 tlmočníci, ktorí sa striedajú po 20‒30 minútach.
 • Používa sa najmä na konferenciách.
 • Ak sa tlmočenie požaduje len pre zopár osôb a tlmočnícka kabínka nie je k dispozícii, je možné zabezpečiť tzv. „šušotáž“, pri ktorej tlmočník sedí vedľa účastníka alebo v strede skupiny a tlmočí hovorený prejav účastníkom tlmene – šeptaním.

ÚRADNÉ TLMOČENIE

 • Úradné tlmočenie sa niekedy nazýva aj súdne tlmočenie.
 • Je k nemu potrebný úradný tlmočník, ktorý je registrovaný na príslušnom krajskom súde, a má teda udelené zvláštne oprávnenie.
 • Typickým príkladom je tlmočenie pri schôdzach valných zhromaždení, pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, pri uzatváraní sobáša, podávaní svedeckej výpovede a pod.

SPRIEVODNÉ TLMOČENIE

 • Sprievodné tlmočenie sa využíva najmä na obchodných cestách a stretnutiach.
 • Tlmočník nielen tlmočí, ale aj pomáha svojmu klientovi zorientovať sa v programe, ktorého sa zúčastňuje, prípadne je mu nápomocný pri vybavovaní rôznych záležitostí.
 • Sprievodné tlmočenie sa väčšinou týka bežných záležitostí a nekladú sa pri ňom nároky na znalosť odbornej terminológie.

TLMOČNÍCKA TECHNIKA

 • Tlmočnícka konferenčná technika – napr. tlmočnícke kabínky, viackanálové systémy pre pilotáž a jednosmerné tlmočenie, slúchadlá, mikrofóny, rečnícke pulty a pod.
 • Mobilná tlmočnícka technika (technika pre šušotáž) – najmä tzv. šeptákové súpravy a mobilné mikrofóny
 • Audio-video, ozvučenie a prezentačná technika – napr. dataprojektory, projekčné plátna, ozvučenie a pod.

ĎALŠIE TLMOČNÍCKÉ SLUŽBY

 • Expresne tlmočenie
 • Dlhodobé tlmočenie vo firmách
 • Tlmočenie cez telefón
 • Služby hostesiek a ďalšie sprievodné služby

Skôr než si objednáte tlmočnícke služby

Pred objednaním tlmočenia Vám odporúčame prejsť si nasledujúce body, ktoré Vám umožnia nielen vhodne špecifikovať Vaše požiadavky, ale aj následne lepšie spolupracovať s tlmočníkom.

 

 • Podľa tlmočenej témy pripravte materiály, ktoré je potrebné poskytnúť nášmu tlmočníkovi niekoľko dní pred začiatkom akcie, aby sa na ňu mohol pripraviť.
 • Podľa typu akcie vyberte vhodné miesto, kde bude tlmočenie prebiehať.
 • Spočítajte si, ako dlho bude tlmočenie trvať. Poldeň tlmočenia sú 4 hodiny, celý deň znamená 8 hodín. Každá ďalšia hodina navyše sa potom účtuje zvlášť podľa platného cenníka tlmočníckych služieb.
 • Je dôležité zvoliť si kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná za hladký priebeh celej akcie.
 • Rozhodnite sa, či si tlmočnícku techniku zabezpečíte sami, alebo či to necháte na nás.
 • V prípade, že sa tlmočenie uskutoční mimo Bratislavy, premyslite si, či budete zabezpečovať tlmočníkom dopravu.
 • Ak bude tlmočenie prebiehať v zahraničí, zvoľte si, či zabezpečíte našim tlmočníkom aj dopravu, ubytovanie a stravu, alebo či to prenecháte na našu prekladateľskú agentúru (dopravné, diéty v zákonnej výške).