Korektúry

Bojíte sa, že Vaše marketingové materiály sú neprehľadné alebo málo čítavé? Nechcete mať v textoch preklepy a chyby? Potrebujete nezávislú kontrolu textov pred ich publikovaním?

Potom sa na nás neváhajte obrátiť. Zabezpečujeme komplexné korektúry textov.

Čo ponúkame

Vykonávame nielen korektúry textov v slovenčine, ale aj v ďalších viac ako 40 jazykoch.  Ponúkame niekoľko druhov korektúr:

N
3

ZÁKLADNÁ JAZYKOVÁ KOREKTÚRA RODENÝM HOVORIACIM

 • Zahŕňa kontrolu pravopisu a gramatiky, opravy interpunkcie a preklepov, a základné štylistické úpravy.
 • Tento typ korektúry odporúčame predovšetkým pri textoch bez väčšej odbornej náročnosti a pri textoch, kde nie je potrebné skontrolovať súlad prekladaného a preloženého textu.
N
3

JAZYKOVÁ POROVNÁVACIA KOREKTÚRA

 • Jej cieľom je overiť obsahovú správnosť preloženého textu v porovnaní so zdrojovým textom.
 • Súčasne sa vykoná aj základná jazyková korektúra.
N
3

ŠTYLISTICKÁ KOREKTÚRA RODENÝM HOVORIACIM

 • Štylistická korektúra sa okrem kontroly pravopisu a gramatiky venuje aj čitateľnosti a zrozumiteľnosti dokumentu, preto zahŕňa rozsiahlejšie štylistické úpravy.
 • Tento typ korektúry je vhodný najmä pri marketingových materiáloch, webových stránkach alebo tlačových správach.
N
3

ODBORNÁ KOREKTÚRA ŠPECIALISTOM V ODBORE

 • Zameriava sa na overenie správneho používania odborných výrazov so zreteľom na zamýšľaný účel využitia prekladu.
 • Ak si želáte korektúru na mieru, môžeme Vás požiadať o dodanie terminologického slovníka, prípadne ho môžeme v spolupráci s Vami vytvoriť.
 • Vďaka nemu budeme schopní zohľadniť názvoslovie používané priamo vo Vašej spoločnosti.
N
3

TECHNICKÁ KOREKTÚRA

 • Predstavuje revíziu formálnej stránky dokumentu, napríklad kontrolu úplnosti textu, kompletnosti príloh, správneho radenia stránok alebo kapitol atď.
 • Tento typ korektúry sa využíva najmä pri textoch určených na publikovanie.
N
3

PREDTLAČOVÁ KOREKTÚRA

 • Ide o finálnu revíziu dokumentu pred jeho tlačou alebo uverejnením na internete.
 • V rámci tejto korektúry sú odstránené nedostatky, ktoré vznikajú samotnou prípravou textu do tlače, ako je napríklad chybné delenie slov na konci riadkov, zle vložené obrázky atď.

Ako korektúry prebiehajú

Všetky typy korektúr si u nás môžete objednať jednoducho online. Do 15 minút Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou. Po jej odsúhlasení vyberieme najvhodnejšieho korektora podľa jazyka a odborného zamerania textu.

 Vďaka našej širokej databáze prekladateľov a korektorom Vám Vašu korektúru vypracujeme v najkratšom možnom termíne a v špičkovej kvalite.

Sú texty po korektúre bezchybné?

Texty po korektúre by mali byť takmer bezchybné, mali by byť odstránené nedostatky v gramatike, odstránená interpunkcia a preklepy. Takmer znamená to, že korektúru vykonávajú síce kvalitní a skúsení korektori, ale samozrejme tu zohráva rolu ľudský faktor. Preto sa pri veľmi dôležitých textoch vykonáva aj niekoľko korektúr. Záleží aj na úrovni zdrojového textu.

Čo sa týka štylistiky, je potrebné brať do úvahy aj určité subjektívne hľadisko. Ak predložíte „dokonalý“ text po štylistickej korektúre inému korektorovi, spravidla v ňom vždy ešte niečo opraví.

Pri našich korektúrach a prekladoch môžete očakávať vysokú kvalitu, nie však úplnú bezchybnosť – tú  nemôže úplne zaručiť nikto.