Preklady webových stránok

Expanduje Vaša spoločnosť a potrebujete mať webové stránky aj pre cudzojazyčných návštevníkov, prípadne naopak potrebujete lokalizovať zahraničné stránky a preložiť ich do češtiny? V oboch prípadoch sa vyplatí, aby sa prekladu venoval profesionál.

Pri prekladoch webových stránok totiž často dochádza k chybám, ako je používanie prekladača, alebo prekladanie slovo od slova. Texty potom veľmi nedávajú zmysel. Navyše často obsahujú gramatické a štylistické chyby.

Ako u nás preklad webu prebieha?

  • Preberieme s Vami, ako sú stránky postavené, na koho cielia, ako je nastavený marketing spoločnosti.
  • Rozhodnete sa, či chcete preložiť iba viditeľné texty, alebo či budete chcieť preložiť celý kód (odporúčame).

A) PREKLAD VIDITEĽNÉHO TEXTU:

Pokiaľ sa rozhodnete preložiť iba text bez kódu, budeme k textu pristupovať ako k bežnému prekladu. Stačí teda text skopírovať do MS Word a zaslať nám ho. Tento postup odporúčame, pokiaľ máte webové stránky malého rozsahu, ktoré si napríklad spravujete sami.

B) PREKLAD KÓDU:

K takémuto prekladu potrebujeme prístup k celému kódu Vašich stránok. Naši prekladatelia budú pracovať priamo v ňom, a pritom ho nezmenia. Všetky texty sa teda budú chovať rovnako, ako texty v zdrojovom jazyku. Tento preklad stránok trvá o niečo dlhšie, ale budete mať preložené všetky časti webu, bannery, formuláre, atď., a Vaše stránky tak budú marketingovo omnoho efektívnejšie.

C) JAZYKOVÉ MUTÁCIE:

Ďalšou možnosťou prekladu webových stránok je poskytnutí prístupu do Vášho editačného nástroja, kde priamo vytvoríme jazykovú mutáciu, ktorú potom len zverejníte.

Preklady webových stránok a korektúra

U prekladov webových stránok odporúčame taktiež jazykovú korektúru. Korektor upraví štylistiku a gramatiku. Prezentácia Vašej spoločnosti tak bude úplne bezchybná.

Cena za preklad HTML kódu webových stránok je individuálna. Akonáhle nám poskytnete HTML kód, sme schopní, pomocou svojich nástrojov, vykonať analýzu textu a častí, ktoré sa opakujú, a stanoviť tak cenu.