Čo ponúkame

V oblasti energetiky sú najžiadanejšie tieto služby:

  • Preklady podkladov pre výberové konania a projektové dokumentácie
  • Preklady odborných posudkov a správ
  • Preklady technických manuálov
  • Preklady marketingových materiálov a webových stránok
  • Preklady výročných správ a správ pre investorov
  • Okrem prekladateľských služieb v oblasti energetiky často zabezpečujeme aj tlmočenie počas prezentácií, seminárov alebo konferencií.
 

Ako preklady textov z oblasti energetiky prebiehajú

 

 Kvalifikovaní prekladatelia

Slovník odborných pojmov

Spolupráca s Vašimi odborníkmi

Na základe Vašej objednávky vyberieme najvhodnejších prekladateľov alebo tlmočníkov, ktorí sa špecializujú priamo na oblasť energetiky.

Pri rozsiahlejších či terminologicky náročnejších prekladoch odporúčame vytvoriť spoločne najprv terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických odborných pojmov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.

Aj keď máme bohaté skúsenosti s odbornými prekladmi textov z oblasti energetiky, radi využijeme možnosť spolupracovať aj s Vašimi expertmi, a to najmä pri overovaní prekladaných pojmov. Vďaka tomu môžeme pri preklade zohľadniť aj špecifiká názvoslovia používaného priamo vo Vašej spoločnosti.