Prekladateľská terminológia

Na tejto stránke si máte možnosť prečítať články na tému prekladov a tlmočenia.

K prekladom úradnych listín

Verejná listina

Verejná listina je možno pre mnohých z nás pojem, ktorý sa...

Úradný jazyk

Keď sa povie úradný jazyk, asi každý si vie predstaviť, o čom je reč. Je to...

Superlegalizácia

Superlegalizácia je potrebná v prípade, kedy chcete úradnú listinu dokladať v...

Apostil

Ak sa práve nachádzate v situácií, keď držíte v ruke úradný dokument (rodný...

K prekladom webových stránok je častokrát potrebná lokalizácia

Druhy prekladov

Spätný preklad

Spätný preklad znamená preloženie predtým preloženého textu späť do pôvodného...

Všetko o korektúrach

Korektor

Ku korektorovi, ktorý je spravidla rodeným hovoriacim cieľového jazyka daného...

Odborná korektúra

Odborná korektúra je kontrola už preloženého odborného textu zameriavajúceho sa...

Jazyková korektúra

Jazyková korektúra je kontrola už preloženého textu zameriavajúca sa...

Revízia textu

Pod pojmom revízia textu rozumieme zanášanie zmien do už vyhotoveného prekladu....

Všetko o tlmočení

Retour

  Retour je druh tlmočenia, pri ktorom tlmočník prevádza reč zo svojho...

Pilotáž

Pilotáž je súčasťou simultánneho (=kabínového) tlmočenia a najčastejšie sa...

Tlmočnícká doložka

Tento pojem úzko súvisí s pojmom úradný preklad. Tlmočnícka doložka je jeho...

Šušotáž

Nazýva sa aj tlmočenie do ucha alebo tlmočenie šeptom. Ide o tlmočenie spravidla...

Využitie prekladateľských nástrojov

Strojový preklad

Jedná sa o preklad, ktorý je vyhotovený pomocou špeciálneho prekladového...

Online preklad

Celý proces od dopytu až po odovzdanie vyhotoveného prekladu prebieha na...

Výpočet strán

Normovaná strana

Koľko má znakov, ako zistiť ich počet a ďalšie dôležité informácie. Potrebujete...

Fyzická strana

Fyzická strana je klasická strana formátu A4. Naša agentúra túto jednotku...

Práca s odbornými pojmami

Ďalšie…

Anglické idiomy

Sú to anglické slová a slovné spojenia, ktoré nám zvyčajne nerobia žiadny...

Jazykové prostriedky

Pri učení jazyka nie je najťažšie naučiť sa konkrétne slová a ich významy....

Jazykolamy

S jazykolamom sa aspoň raz v živote stretol snáď každý z nás, najčastejšie v...

Ako napísať apostrof

Pravdepodobne by nám nenapadlo, že ak niečo vieme napísať rukou, mohol by byť...

Parafa

 Čo je to parafa?  Parafa je podpisová značka a vzniká skrátením vášho celého...

Slovanské jazyky

Poznáte aj nejaké iné slovanské jazyky okrem češtiny? Ak nie, nezúfajte. V...

Románske jazyky

Románske jazyky patria k najkrajším jazykom na svete. Chcete sa dozvedieť niečo...

Germánske jazyky

Germánske jazyky – viete, ktoré jazyky patria do tejto skupiny? Nie je to len...