Právne preklady

Preklady právnych textov vyžadujú vysokú prekladateľskú odbornosť. V konečnom dôsledku môže znamenať chyba v preklade tiež zmenu významu právneho textu. Preto je hlavne pri súdnych sporoch kvalitný právny preklad jedným zo základov úspechu v súdnom pojednávaní. Preklady realizujeme z rôznych oblastí práva, najčastejšie ide o občianske a obchodné právo.

„S prekladmi právnych dokumentov máme bohaté skúsenosti. Tieto preklady patria k najžiadanejším typom prekladov, ktoré pre našich klientov prekladáme.“

Čo ponúkame

Bežne zabezpečujeme nasledujúce:

 

 • Preklady zmlúv
 • Preklady zákonov
 • Preklady smerníc
 • Preklady vyhlášok
 • Preklady žalôb a rozsudkov
 • Preklady právnych posudkov a stanovísk
 • Preklady firemných predpisov a smerníc
 • Preklady audítorských správ
 • Preklady bezpečnostných predpisov
 • Preklady podkladov pre výberové konania
 • Preklady zakladateľských listín (stanovy spoločnosti, výpisy z obchodného registra)
 • Preklady licenčných zmlúv
 • Preklady noriem, dokumentov ISO apod.
 • Preklady všetkých typov úradných dokumentov
 • Preklady so súdnym overením

  Ako preklady právnych textov prebiehajú

  1

  Objednávka online

  2

  Kvalifikovaní prekladatelia

  3

  Slovník odborných pojmov

  Preklady právnych dokumentov si môžete objednať jednoducho online. Do 15 minút Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou, alebo kvôli prípadnému spresneniu zadania prekladu (napr. požadovaný výstupný formát, grafické úpravy apod.).

  Veríme, že alfou a omegou právnych prekladov je správne pochopenie textu v kontexte právnych a zmluvných ustanovení. Všetci naši prekladatelia majú preto vysokú odbornosť a špecializujú sa priamo na danú problematiku.

  Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších právnych prekladoch odporúčame vytvoriť najprv spoločne terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických právnych termínov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.