Simultánne tlmočenie

Potrebujete zabezpečiť tlmočenie na konferenciu, ktoré bude prebiehať súčasne s prejavom rečníka? Potom sa na nás neváhajte obrátiť. Poskytujeme komplexné služby simultánneho tlmočenia, ktoré sa tiež nazýva aj kabínkové tlmočenie, a to vo viac než 40 jazykoch.

Čo ponúkame

 • Simultánne tlmočenie počas medzinárodných kongresov a konferencií
 • Simultánne tlmočenie pri medzinárodných prednáškach
 • Simultánne tlmočenie počas medzinárodných vzdelávacích seminárov
 • Simultánne tlmočenie produktových prezentácií firiem
 • Zabezpečenie tlmočníckej techniky – kabínky, slúchadiel, mikrofónov, ozvučenie sály
 • Služby hostesiek a ďalšie sprievodné služby

Najčastejšie dopytované jazyky a ceny

Medzi najžiadanejšie jazyky patria pri simultánnom tlmočení angličtina a nemčina. Radi Vám zabezpečíme aj ďalšie jazyky.

Ceny za tlmočenie sa účtujú spravidla podľa:

 • dní tlmočenia
 • poldní tlmočenia dní

Sadzby profesionálnych tzv. „konferenčných tlmočníkov“ zodpovedajú nárokom kladeným na túto profesiu.

Vyžiadajte si cenník našich tlmočníckych služieb alebo cenovú ponuku týkajúcu sa konkrétneho tlmočenia, ktorú Vám radi obratom pošleme.

Ako simultánne tlmočenie prebieha

KONFERENČNÉ (KABÍNKOVÉ) SIMULTÁNNE TLMOČENIE

Konferenčné simultánne tlmočenie sa využíva predovšetkým vtedy, ak je potrebné tlmočiť väčšiemu počtu ľudí, ktorí sa zúčastňujú danej akcie. Pri konferenčnom simultánnom preklade sedí tlmočník v tlmočníckej kabínke a tlmočí súbežne s rečníkom. Jeho tlmočený prejav je účastníkom sprostredkovaný pomocou moderných tlmočníckych systémov do slúchadiel. Spravidla sú v kabínke prítomní dvaja tlmočníci, ktorí sa pri tlmočení striedajú, a to asi po 20‒30 minútach.

Pri simultánnom prekladaní do väčšieho množstva jazykov, kedy prednášajúci hovorí iným než anglickým jazykom, sa využíva angličtina ako tzv. pilotný jazyk, z ktorého sa potom tlmočí do ostatných jazykov.

TLMOČENIE ŠEPTOM ‒ TZV. ŠUŠOTÁŽ

Menším skupinám (max. 3 osoby) alebo jednotlivým účastníkom akcie poskytujeme simultánne tlmočenie šeptom, tzv. šušotáž (z francúzskeho slova chuchoter, tj. šeptanie). Pri šušotáži nesedí tlmočník v kabíne, ale priamo vedľa účastníka alebo v strede malej skupiny a tlmočí tlmeným hlasom.

Pri tomto type simultánneho prekladania sa väčšinou nepoužíva tlmočnícka technika. Pre väčšie skupiny je možné použiť slúchadlá a klopové mikrofóny, ktoré Vám taktiež radi zabezpečíme.

Naša prekladateľská agentúra zabezpečuje konferenčné simultánne tlmočenie na kľúč vrátane dodania potrebnej tlmočníckej techniky (tlmočnícke kabínky, mikrofóny, ozvučenie, slúchadlá, kamery, reproduktory, dataprojektory). O presnom počte tlmočníkov, ktoré na akciu delegujeme, rozhoduje počet jazykov, náročnosť a dĺžka tlmočenia.

Skôr než si objednáte simultánne tlmočenie

Simultánny preklad má svoje špecifiká, preto Vám odporúčame si pred objednávkou tlmočenia prejsť nasledujúci prehľad, ktorý Vám môže pomôcť pri špecifikácii tlmočníckych služieb.

 

 • Rozhodnite sa, či si tlmočnícku techniku zabezpečíte sami, alebo či to necháte na nás.
 • Podľa tlmočenej témy pripravte materiály, ktoré je potrebné poskytnúť nášmu tlmočníkovi, resp. tlmočníkom, niekoľko dní pred začiatkom akcie, aby bolo možné sa na ňu pripraviť.
 • Podľa typu akcie vyberte vhodné miesto, kde bude tlmočenie prebiehať.
 • Spočítajte si, ako dlho bude tlmočenie trvať. Poldeň predstavujú 4 hodiny a menej, celý deň znamená 4‒8 hodín. Každá hodina navyše pri celodenných akciách sa potom účtuje zvlášť podľa platného cenníka tlmočníckych služieb.
 • Je dôležité zvoliť si kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná za hladký priebeh celej akcie.
 • V prípade, ak sa tlmočenie uskutoční mimo Bratislavy alebo veľkých miest SR, v ktorých máme našich tlmočníkov, je potrebné počítať s ich dopravou. Rozmyslite si, či ju budete zabezpečovať sami, alebo ju máme zabezpečiť my a náklady Vám zaúčtovať.
 • Ak bude tlmočenie prebiehať v zahraničí, vyberte si, či zabezpečíte našim tlmočníkom aj dopravu, ubytovanie (jednoposteľová izba) a stravu, alebo či to prenecháte na našu prekladateľskú agentúru (dopravné, ubytovanie a diéty v zákonnej výške).