Preklady zmlúv do angličtiny

Potrebujete kvalitne a rýchlo preložiť rôzne zmluvy s presnou právnou terminológiou a odbornou frazeológiou? Potom ste na správnom mieste. Preklady zmlúv do angličtiny zabezpečujú prekladatelia s právnym vzdelaním alebo dlhoročnými skúsenosťami s prekladom právnych textov. Či už potrebujete preložiť len bežné samostatné zmluvy, alebo celý komplex súvisiacich zmlúv, kde záleží na jednotnej terminológii, môžete všetko bezpečne zveriť do rúk našich odborníkov.

Aké preklady zmlúv do angličtiny ponúkame

 • Preklady kúpnych zmlúv do angličtiny
 • Preklady pracovných zmlúv do angličtiny
 • Preklady dohôd o spolupráci do angličtiny
 • Preklady zmlúv o úvere (úverových zmlúv) do angličtiny
 • Preklady licenčných zmlúv (poskytnutie licencie) do angličtiny
 • Preklady zmlúv o predaji nehnuteľností do angličtiny
 • Preklady zmlúv o prevode obchodného podielu do angličtiny
 • Preklady záložných zmlúv do angličtiny
 • Preklady zmlúv o notárskej alebo advokátskej úschove do angličtiny
 • Preklady nájomných zmlúv do angličtiny
 • Preklady darovacích zmlúv do angličtiny
 • Preklady zmlúv o dielo do angličtiny
 • Preklady zmlúv o pôžičke do anglického jazyka
 • Úradne overené preklady zmlúv do anglického jazyka
 • … a mnoho ďalších

Aké sú špecifiká prekladov zmlúv do angličtiny?

Preklady zmlúv sú vždy chúlostivou záležitosťou, pretože patria do kategórie právnych prekladov. Z tohto dôvodu ich vždy zverujeme do rúk špičkového prekladateľa s právnickým vzdelaním alebo dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Keďže všetky zmluvy sa riadia zákonom a upravujú právne vzťahy, presnosť prekladu s použitím príslušných právnych podmienok a pochopenie obsahu zmluvy je pri preklade absolútnou nevyhnutnosťou. Zmluvy sa riadia Občianskym zákonníkom, ktorého základné požiadavky zahŕňajú:

 • Riadnu špecifikáciu predmetu zmluvy
 • Identifikáciu zmluvných strán
 • Dohodu o cene
 • Špecifické záležitosti podľa typu zmluvy

V našej agentúre si dobre uvedomujeme, že každé ustanovenie a slovo v zmluve má svoj význam a akákoľvek chybná zámena alebo interpretácia môže mať fatálne následky na správny preklad a výklad zmluvy v cudzom jazyku. Z tohto dôvodu môže preklad vykonať len prekladateľ, ktorý má dokonalú znalosť terminológie aj právnych systémov, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Každý dokončený preklad vždy podlieha prísnej kontrole z hľadiska úplnosti, gramatickej a štylistickej správnosti a terminologickej konzistencie.

Odborný preklad alebo úradný preklad zmluvy do anglického jazyka

Odborný právny preklad zmluvy nie je to isté ako úradný (súdny) preklad zmluvy, hoci môže znieť podobne. Preto si vždy vopred overte, ktorý z týchto prekladov potrebujete. Na rokovania s orgánmi a orgánmi štátnej správy sa spravidla vyžadujú úradne overené preklady zmlúv.

Úradné preklady môžu vykonávať len úradní prekladatelia, ktorí boli do tejto funkcie vymenovaní Ministerstvom spravodlivosti SR a majú na to osobitné oprávnenie. Úradný preklad obsahuje originálny dokument, preložený text a súdnu doložku, ktorou úradný prekladateľ zaručuje presnosť a správnosť prekladu. V našej agentúre spolupracujeme aj s úradnými prekladateľmi a radi Vám zabezpečíme tento typ prekladu.

Ako prebiehajú preklady zmlúv do angličtiny

Objednajte si online

Objednávku na preklad zmlúv do angličtiny nám môžete jednoducho poslať online pomocou e‑mailu a my Vás potom budeme kontaktovať do 15 minút. Dohodneme sa na detailoch cenovej ponuky a termíne dodania, prípadne si upresníme ďalšie potrebné detaily prekladu, ako je napríklad grafický návrh, a veľmi dôležité je prepojenie s predchádzajúcimi zmluvami (zmluvnými dojednaniami), ak existujú.

Projektový plán a preklad rozsiahleho komplexu zmlúv alebo právnych textov

V prípade špecifických právnych prekladov, ako sú prepojené zmluvy, môže byť celkové spracovanie zložitejšie, či už z hľadiska terminológie, frazeológie, názvov rôznych organizácií a funkcií alebo formátu. Z tohto dôvodu budeme spoločne najprv diskutovať o zostavení projektového plánu, ktorý môže zahŕňať nasledujúce kroky:

 • Zostavenie terminologického slovníka
 • Vytvorenie štylistickej príručky
 • Porovnávacia korektúra prekladov

Moderné technológie

V našej agentúre využívame moderné technológie CAT (Computer Assisted Translations), MEMSOURCE a TRADOS, s ktorými vieme ľahko zistiť opakovanie slov v texte, môžeme s nimi pokračovať v práci a poskytnúť Vám výhodnejšiu cenu v prípade podobnosti textu. Vďaka týmto nástrojom vytvoríme aj unikátny terminologický slovník, ktorý nám pomôže zabezpečiť jednotnosť preložených výrazov pre všetky texty projektu alebo pre všetky vaše texty.

Ako dlho trvá preklad zmlúv do angličtiny?

Preklady zmlúv do anglického jazyka pripravíme čo najskôr. Dodacia lehota závisí od viacerých faktorov, ako je náročnosť preloženého textu, potreba grafických úprav a, samozrejme, objem preloženého textu.

Štandardná lehota pre bežný rozsah je 3 pracovné dni, ale v prípade potreby vieme zmluvu preložiť do nasledujúceho dňa (do 24 alebo 12 hodín a prípadne aj na počkanie).

Prečo si objednať preklady zmlúv do angličtiny práve u nás

 • Sme prekladateľská agentúra pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2008 (naša česká materská spoločnosť pôsobí na českom trhu od roku 1990, kde patrí k popredným prekladateľským agentúram), odkedy sme preložili množstvo rôznych dokumentov pre viac ako 20 000 spokojných klientov naprieč odvetviami.
 • Poskytujeme špičkové prekladateľské služby vďaka tímu skúsených špecialistov a viac ako 4 000 overených prekladateľov a rodených hovoriacich.
 • Ponúkame viac ako 40 jazykových verzií našich prekladov, a to aj v expresných termínoch.
 • Máme bohaté skúsenosti aj s náročnými objednávkami veľkých objemov a v netradičných formátoch, ako aj s úzko špecializovanými prekladmi.
 • Vaše preklady zmlúv do angličtiny vieme spracovať v akomkoľvek formáte a samozrejmosťou je aj grafická úprava textu vrátane profesionálnej služby DTP.
 • Používame najmodernejšie prekladateľské technológie a nástroje na kontrolu kvality.
 • Na preklad zmlúv zvyčajne využívame našich interných alebo zmluvných prekladateľov s právnickým vzdelaním alebo dlhoročnými skúsenosťami s prekladmi právnych textov.