Presto – prekladateľská agentúra, ktorá žije prekladmi

Zistite cenu prekladateľských služieb,
ktoré využívajú moderné a efektívnejšie nástroje
pre vyššiu kvalitu a rýchlosť prekladu.

VYUŽITE ZĽAVU 20 % NA VŠETKY PREKLADY NAD 20 NORMOSTRÁN

Objednajte si u nás preklad vášho dokumentu, ktorý má nad 20 normostrán, a získajte naň zľavu 20 %.

Z akéhokoľvek odboru!

Ako využiť túto akciu?

1) Vyplňte náš online kalkulačný formulár.

2) Do poznámky vložte kód “ZLAVA20”.

3) Do 15 min. sa s vami spojí náš pracovník.

4) Dostanete presné nacenenie so zľavou.

Úradné preklady

Potrebujete preložiť svoje dokumenty na rokovania so štátnymi inštitúciami alebo úradmi? Alebo Vás čaká výberové konanie, a hľadáte preto partnera pre spoľahlivý a rýchly preklad s úradným overením?

Žiadny problém, toto všetko a ešte oveľa viac pre Vás môžeme urobiť práve my.

Čo je úradný preklad

Naša prekladateľská agentúra zabezpečuje sprostredkovanie úradných prekladov  (t.j. preklady overené úradným znalcom), ktoré bývajú niekedy označované aj ako súdne preklady, preklady s overením, preklady s pečiatkou alebo aj nesprávne označované ako preklady s notárskym overením.

Preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

Čo ponúkame

Najčastejšie objednávate so súdnou doložkou:

  • Preklady výpisov z obchodného registra
  • Preklady zmlúv
  • Preklady stanov
  • Preklady finančných výkazov (súvahy, výkazy ziskov a strát)
  • Preklady rodných listov
   • Preklady sobášnych listov
   • Preklady vodičských oprávnení
   • Preklady vysvedčení
   • Preklady vysokoškolských diplomov
   • Preklady rozsudkov súdu
   • Preklady dokumentov pre policajné orgány

   Pri dokumentoch, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodného styku, má preklad so súdnou doložkou zvlášť dôležitý význam, nakoľko zmluvným partnerom garantuje správny a zrozumiteľný preklad. Tento aspekt je podstatný najmä pri zmluvných záväzkoch.

   Ako úradné preklady prebiehajú

   Úradné preklady si môžete objednať vo formulári nižšie. Do 15 minút Vás budeme kontaktovať, aby sme Vám predložili našu cenovú ponuku, alebo si spresnili zadanie prekladu (napríklad požadovaný výstupný formát, grafické úpravy apod.).
   Pri úradných prekladoch sa prekladaný dokument stáva neoddeliteľnou súčasťou prekladu, spolu s doložkou úradného prekladateľa je notárskym spôsobom zviazaný s prekladom (pečať a trikolóra). Odporúčame Vám preto použiť pre preklad notársky overenú kópiu, ak nechcete o originál dokumentu nenávratne prísť.
   Sídlíme v Bratislave, na ulici Košická 56. Ak to k nám ale máte ďaleko, je možné nám dokumenty poslať poštou alebo kuriérskou službou. Vyhotovený úradný preklad si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ho pošleme na Vami uvedenú kontaktnú adresu.

    Čím sa naša prekladateľská agentúra líši od iných?

    Bratislava je plná prekladateľských agentúr. My si napriek tomu myslíme, že sa od ostatných odlišujeme.

    N

    SPEKTRUM SLUŽIEB

    3

    Sprostredkovávame preklady do viac než 40 cudzích jazykov. Prekladáme z/do všetkých európskych jazykov a z/do mnohých ďalších exotickejších jazykov vrátane arabčiny, čínštiny a vietnamčiny.

    Prekladáme technické, právne, marketingové a mnohé ďalšie typy textov. Preklady zaisťujeme vrátane kompletnej grafickej úpravy. Preložíme aj vaše webové stránky vrátane lokalizácie a SEO optimalizácie. Bez problémov zaobstaráme aj titulky a zvukové nahrávky v príslušnom jazyku. 

    N

    NAŠI PREKLADATELIA

    3

    Naše služby zabezpečujeme formou sprostredkovania prekladov a spolupracujeme s viac ako 2 000 externými prekladateľmi, korektormi a tlmočníkmi.

    Naši prekladatelia sa špecializujú na rozličné odbory, vďaka čomu sú schopní preložiť širokú škálu textov, od zložitých právnych a zmluvných dokumentov, cez reklamné a propagačné materiály, až po niekoľko sto stranové odborné manuály a technickú dokumentáciu.

    N

    NAŠI ZÁKAZNÍCI

    3

    Medzi našich dlhoročných partnerov patrí množstvo slovenských firiem z oblasti priemyslu, obchodu a služieb, vrátane zahraničných klientov.

    Vážime si každého zákazníka a snažíme sa mu venovať maximálnu starostlivosť. Či ide o termíny alebo výber prekladateľa a jeho špecializácie na určitú oblasť, alebo o komplexné priania našich klientov, vždy sa snažíme všetkým požiadavkám vyjsť v ústrety k spokojnosti našich zákazníkov.

    Kalkulačný formulár

    Vyplňte kalkulačný formulár pre nacenenie prekladov. Pokiaľ chcete využiť zľavu, nezabudnite do poznámky uviesť kód ZLAVA 20.

    [wpforms id="1914" title="false" description="false"]