Čo ponúkame

Klientom z oblasti IT a telekomunikácií najčastejšie zabezpečujeme tieto služby:

  • Preklady softwaru, pomocníkov, užívateľských rozhraní a obrazoviek
  • Preklady mobilných aplikácií
  • Preklady webových stránok
  • Preklady užívateľských návodov a príručiek na obsluhu
  • Preklady podkladov a dokumentácie pre výberové konania
  • Preklady ponúk, analýz, zmlúv, technických správ a posudkov
  • Preklady marketingových materiálov a webových stránok
  • Preklady výročných správ
  • Tlmočenie počas prezentácií, seminárov alebo konferencií

Ako preklady textov z oblasti IT prebiehajú

 Kvalifikovaní prekladatelia

Slovník odborných pojmov

Spolupráca s Vašimi odborníkmi

Naša databáza obsahuje viac než 2 000 prekladateľov s rôznym odborným zameraním, z ktorých veľkú časť tvoria rodení hovoriaci. Vďaka tomu máme skúsenosti so širokým spektrom odborov a môžeme Vám poskytnúť prvotriedne prekladateľské služby aj v oblasti IT a telekomunikácií. Naše preklady dodávame vo viac než 40 jazykových mutáciách, vrátane prekladov z cudzieho do cudzieho jazyka.

Každý náš prekladateľ prechádza prísnym výberovým konaním a kvalita jeho prekladov je pravidelne sledovaná, čo zaručuje udržanie vysokej úrovne poskytovaných služieb a prekladov aj z oblasti telekomunikácií.

Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších prekladoch odporúčame vytvoriť najprv spoločne terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických odborných termínov v oblasti IT a komunikácií. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.