Čo ponúkame

Vďaka našej databáze s viac než 2 000 špecializovaných prekladateľov Vám môžeme zabezpečiť odborné preklady z najrôznejších oblastí. Najčastejšie prekladáme texty z týchto okruhov:

 

Ako odborné preklady prebiehajú

 
 

Vyberieme Vám kvalifikovaného prekladateľa

 

Budeme spolupracovať s Vašimi odborníkmi

 

Vytvoríme Vám slovník odborných pojmov

Na základe Vašej objednávky vyberieme najvhodnejších prekladateľov, ktorí sa špecializujú na danú problematiku a majú mnohoročné skúsenosti s prekladmi odborných textov.

Všetci naši prekladatelia prešli prísnym výberovým konaním a úroveň ich prekladov je kontinuálne monitorovaná, aby sme Vám mohli poskytnúť odborné preklady a služby špičkovej kvality.

Aj keď máme bohaté skúsenosti s odbornými prekladmi, radi využijeme možnosť spolupracovať aj s Vašimi expertmi, a to najmä pri overovaní prekladanej terminológie. Vďaka tomu môžeme pri preklade zohľadniť aj špecifiká názvoslovia používaného priamo vo Vašej spoločnosti.

Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších prekladoch odporúčame vytvoriť spoločne najprv terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických odborných termínov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko dokáže preklad odborného textu výrazne urýchliť.