Čo ponúkame

Bežne zabezpečujeme nasledujúce:

 • Preklady zmlúv
 • Preklady zákonov
 • Preklady smerníc
 • Preklady vyhlášok
 • Preklady žalôb a rozsudkov
 • Preklady právnych posudkov a stanovísk
 • Preklady firemných predpisov a smerníc
 • Preklady audítorských správ
 • Preklady bezpečnostných predpisov
 • Preklady podkladov pre výberové konania
 • Preklady zakladateľských listín (stanovy spoločnosti, výpisy z obchodného registra)
 • Preklady licenčných zmlúv
 • Preklady noriem, dokumentov ISO apod.
 • Preklady všetkých typov úradných dokumentov
 • Preklady so súdnym overením

Ako preklady právnych textov prebiehajú

 Objednávka online

Kvalifikovaní prekladatelia

Slovník odborných pojmov

Preklady právnych dokumentov si môžete objednať jednoducho online. Do 15 minút Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou, alebo kvôli prípadnému spresneniu zadania prekladu (napr. požadovaný výstupný formát, grafické úpravy apod.).

Veríme, že alfou a omegou právnych prekladov je správne pochopenie textu v kontexte právnych a zmluvných ustanovení. Všetci naši prekladatelia majú preto vysokú odbornosť a špecializujú sa priamo na danú problematiku.

Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších právnych prekladoch odporúčame vytvoriť najprv spoločne terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických právnych termínov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.