Ako preklady z  francúzštiny a do francúzštiny prebiehajú

Objednávku prekladu z francúzštiny alebo prekladu do francúzštiny môžete zadať jednoducho  online.

Do 15 minút Vás budeme kontaktovať, aby sme si spresnili detaily jej spracovania. 

Na základe našich skúseností je vhodné pri  väčších či náročnejších prekladoch najprv vypracovať projektový plán, ktorý môže zahŕňať napríklad vytvorenie terminologického slovníka alebo jazykovú korektúru rodeným hovoriacim francúzskeho jazyka.

Prečo si objednať preklady z francúzštiny a do francúzštiny u nás

Alfou a omegou špičkového prekladu je jeho prekladateľ. To dobre vieme, a preto si našich prekladateľov z  francúzštiny starostlivo vyberáme a ich výkon navyše kontinuálne monitorujeme v rámci nášho systému zlepšovania kvality služieb. Pri pravidelnej spolupráci vytvárame tím prekladateľov špeciálne pre Vás (alebo Vašich klientov), ktorý potom využívame prednostne.

Kontrolu nad prvotriednou realizáciou Vašej objednávky má na starosť aj projektový manažér, ktorý je Vám po celú dobu k dispozícii, aby Vám odpovedal na akékoľvek otázky.

Ako dlho preklady z  francúzštiny a do francúzštiny trvajú

Doba prekladu závisí od mnohých faktorov, napríklad od odbornej náročnosti prekladaného textu, požadovanej jazykovej kombinácie či formátu, v ktorom má byť preklad textu spracovaný. V  priemere môže prekladateľ z  francúzštiny preložiť asi 8 normostrán denne.

Preklad z  francúzštiny do slovenčiny  a iných štandardných jazykov alebo preklad z  týchto jazykov do francúzštiny môžeme vyhotoviť  do 24 hodín.