Preklady japončiny

Radi by ste porozumeli dokumentom v  japončine a online prekladač Vám nestačí? Alebo hľadáte partnera, ktorý Vám zabezpečí spoľahlivý  preklad zo slovenčiny do japončiny? Potom sme tu pre Vás. 

Už 10 rokov poskytujeme profesionálne služby v  oblasti prekladov. Ponúkame nielen  preklady do  japončiny  a z nej, ale na výber máte z viac než 40 ďalších jazykov. Spolupracujeme s  overenými prekladateľmi a tlmočníkmi, a  jazykové korektúry  u  nás zabezpečujú priamo rodení hovoriaci.

Čo ponúkame

  • Preklady odborných textov z japončiny alebo do nej
  • Právne preklady
  • Preklady obchodných dokumentov, ekonomických textov a finančných výkazov
  • Úradné preklady japončiny
  • Technické preklady manuálov, návodov a špecifikácií z/do japončiny
  • Preklady medicínskych textov, lekárskych správ a dokumentácie k lekárskym prístrojom
  • Preklady webových stránok, marketingových a reklamných textov
  • Tlmočenie japončiny pri obchodných alebo technických rokovaniach a na konferenciách

Ako preklady z japončiny a do japončiny prebiehajú

Preklad z japončiny alebo  preklad do japončiny si môžete jednoducho objednať  online. Náš referent Vás bude kontaktovať do 15 minút.

Po odsúhlasení našej cenovej ponuky vyberieme tých najvhodnejších prekladateľov, a to na základe ich odbornej špecializácie a predchádzajúcich skúseností.

V  prípade rozsiahlejších a odborne náročnejších prekladov vytvoríme najprv terminologický slovníček, ktorý zaručí jednotnosť prekladaných odborných pojmov.

Okrem štandardných prekladateľských služieb môžete využiť aj  ponuku nášho DTP štúdia, ktoré výsledný text prevedie do Vami požadovaného formátu. Môžeme zabezpečiť aj predtlačové jazykové  korektúry  rodenými hovoriacimi, ktoré odporúčame najmä vtedy, ak sa chystáte text publikovať.

Počas celej doby realizácie zákazky Vám bude k  dispozícii projektový manažér, na ktorého sa môžete obrátiť s  akýmikoľvek otázkami.

Naši prekladatelia japončiny

Hľadáte niekoho kvalitného a skúseného na  preklad japončiny textov  či rodeného hovoriaceho japončiny? Alebo potrebujete súdneho prekladateľa či tlmočníka z  japončiny alebo do nej? Už nemusíte. Radi Vám taký preklad necháme vyhotoviť našimi overenými prekladateľmi z  japončiny.

Výberu každého prekladateľa venujeme veľkú pozornosť a na kvalitu prekladov z  japončiny aj  do nej starostlivo dohliadame. Všetci naši prekladatelia z  japončiny majú zodpovedajúce vzdelanie a prax. Pri výbere najvhodnejšieho prekladateľa alebo tlmočníka pre danú zákazku zohľadňujeme ich odborné zameranie a doterajšie skúsenosti.

Ak si potrebujete byť istí správnosťou japončiny prekladu alebo textu, zabezpečíme Vám ako korektora rodeného hovoriaceho, ktorý text upraví.

Ako dlho preklady z japončiny a do japončiny trvajú

Rýchlosť  prekladu do japončiny alebo  prekladu z  japončiny závisí najmä od miery odbornosti textu, od jazykovej kombinácie a nutnosti grafických a formátových úprav.