Preklady srbčiny

Potrebujete súdne overený preklad zo srbčiny? Alebo by ste radi preložili Vaše obchodné materiály do srbčiny? Či ide o preklad všeobecných, alebo odborných dokumentov, radi Vám pomôžeme.

Už 8 rokov poskytujeme profesionálne služby v oblasti prekladov. Ponúkame nielen preklady do srbčiny a z nej, ale na výber máte z viac než 40 ďalších jazykov. Spolupracujeme s overenými prekladateľmi a tlmočníkmi a jazykové korektúry u nás zabezpečujú priamo rodení hovoriaci.

Čo ponúkame

  • Preklady odborných textov z srbčiny alebo do nej
  • Preklady zmlúv a právnych dokumentov a zákonov
  • Preklady obchodných dokumentov, ekonomických textov a finančných výkazov
  • Úradné (úradne overené) preklady srbčiny
  • Technické preklady manuálov, návodov a špecifikácií z/do srbčiny
  • Preklady medicínskych textov, lekárskych správ a dokumentácie k lekárskym prístrojom
  • Preklady webových stránok, marketingových a reklamných textov
  • Tlmočenie srbčiny pri obchodných alebo technických rokovaniach a na konferenciách

Ako preklady zo srbčiny a do srbčiny prebiehajú

Dopyt na preklad do srbčiny alebo naopak zo srbčiny môžete zadať online. Do 15 minút Vás budeme kontaktovať a pošleme Vám našu cenovú ponuku. Alebo nám jednoducho zavolajte.

Okrem prekladovtlmočenia ponúkame aj doplnkové služby ‒ jazykové a porovnávacie korektúry srbčiny, korektúry pred tlačou (tzv. predtlačové korektúry), štylistické úpravy textu či úpravy grafiky a formátu prekladaných dokumentov.

Po odsúhlasení ponuky vyberieme najvhodnejších prekladateľov podľa odborného zamerania prekladu. Vďaka tomu u nás máte istotu presného prekladu odbornej terminológie.

Preklad Vám doručíme v požadovanej lehote (spravidla e-mailom). Dohodnutý termín vždy dodržíme.

Naši prekladatelia srbčiny

Hľadáte niekoho kvalitného a skúseného na preklad srbčiny textov či rodeného hovoriaceho srbčiny? Alebo potrebujete súdneho prekladateľa či tlmočníka z srbčiny alebo do nej? Už nemusíte. Radi Vám taký preklad necháme vyhotoviť našimi overenými prekladateľmi z srbčiny.

Výberu každého prekladateľa venujeme veľkú pozornosť a na kvalitu prekladov z srbčiny aj do nej starostlivo dohliadame. Všetci naši prekladatelia z srbčiny majú zodpovedajúce vzdelanie a prax. Pri výbere najvhodnejšieho prekladateľa alebo tlmočníka pre danú zákazku zohľadňujeme ich odborné zameranie a doterajšie skúsenosti.

Ak si potrebujete byť istí správnosťou srbčiny prekladu alebo textu, zabezpečíme Vám ako korektora rodeného hovoriaceho, ktorý text upraví. 

Ako dlho preklady zo srbčiny a do srbčiny trvajú

Rýchlosť prekladu sa odvíja od náročnosti prekladaného textu a zvolenej jazykovej kombinácie. V priemere preloží jeden prekladateľ 8 normostrán denne, ale pri prekladoch do srbčiny jazyka môže byť toto číslo nižšie kvôli vyššej náročnosti prekladu.

Ak sa ponáhľate, môžeme Vám zabezpečiť preklad do srbčiny alebo preklad z srbčiny aj v expresnom termíne.