Preklady: Cenník služieb

V našej agentúre pristupujeme ku každej objednávke individuálne a vždy sa snažíme čo najviac vyhovieť vašim požiadavkám. Ceny sa líšia podľa typu služby (preklad, korektúry, tlmočenie), jazykových kombinácií (napríklad preklad do angličtiny je lacnejší ako preklad do švédčiny), podľa rozsahu – pri väčších projektoch vám zvyčajne budeme schopní ponúknuť lepšiu cenu – a podľa náročnosti.

Ak potrebujete zistiť cenu nielen za preklad, ale aj za tlmočenie či iné doplnkové služby, radi vám urobíme cenovú kalkuláciu na mieru.

Cenník prekladov

Cena prekladu je spravidla uvedená:

  • na jednu normostranu, kde jedna normostrana znamená stranu s 1800 znakmi vrátane medzier v preloženom texte,
  • na jedno slovo textu, z ktorého sa prekladá (zdrojový text).

Cena sa môže meniť v závislosti od náročnosti textu, rozsahu, výrazu, zdrojového formátu, grafických úprav alebo iných doplnkových služieb. Preto si od nás vyžiadajte cenovú ponuku, ktorú Vám radi pošleme.

Nižšie uvádzame pre vašu orientáciu aktuálne ceny na trhu s prekladmi. Vo väčšine prípadov Vám budeme schopní ponúknuť veľmi rozumné ceny – vyžiadajte si konkrétnu cenovú ponuku, ktorú Vám zašleme do 15 minút.

Preklady zo slovenského do cudzieho jazyka: cenník – bežné ceny na trhu

(NS = normostrana – 1 800 znakov preloženého textu vrátane medzier)

Služba

Cena od

Služba:

Preklad zo slovenčiny do angličtiny

Cena od:

15,50 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do nemčiny

Cena od:

15,50 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do ruštiny

Cena od:

16,31 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do francúzštiny

Cena od:

16,31 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do španielčiny

Cena od:

16,31 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do taliančiny

Cena od:

16,31 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do poľštiny

Cena od:

16,31 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do češtiny

Cena od:

10,20 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do holandčiny

Cena od:

19,58 €/NS

Služba:

Preklad zo slovenčiny do rumunčiny

Cena od:

19,58 €/NS

Radi Vám zašleme náš cenník služieb (ceny budú zvyčajne výhodnejšie). Najjednoduchšie je však vyžiadať si konkrétnu cenovú kalkuláciu prekladov zo slovenčiny do vyššie uvedených jazykov, ale aj do mnohých ďalších svetových jazykov. Neváhajte nás kontaktovať alebo nám jednoducho pošlite dopyt prostredníctvom online formulára TU.

Preklady z cudzieho do slovenského jazyka: cenník – bežné ceny na trhu

(NS = normostrana – 1 800 znakov preloženého textu vrátane medzier)

Služba

Cena od

Služba:

Preklad z angličtiny do slovenčiny

Cena od:

13,05 €/NS

Služba:

Preklad z nemčiny do slovenčiny

Cena od:

13,05 €/NS

Služba:

Preklad z ruštiny do slovenčiny

Cena od:

13,46 €/NS

Služba:

Preklad z francúzštiny do slovenčiny

Cena od:

13,46 €/NS

Služba:

Preklad zo španielčiny do slovenčiny

Cena od:

13,46 €/NS

Služba:

Preklad z taliančiny do slovenčiny

Cena od:

13,46 €/NS

Služba:

Preklad z poľštiny do slovenčiny

Cena od:

13,46 €/NS

Služba:

Preklad zo češtiny do slovenčiny

Cena od:

10,17 €/NS

Služba:

Preklad z holandčiny do slovenčiny

Cena od:

17,48 €/NS

Služba:

Preklad z rumunčiny do slovenčiny

Cena od:

17,48 €/NS

Radi Vám zašleme náš aktuálny cenník (ceny budú zvyčajne výhodnejšie). Ak máte konkrétny text alebo projekt na preklad, urobíme cenovú kalkuláciu prekladov do slovenčiny na mieru z vyššie uvedených a mnohých ďalších svetových jazykov. Neváhajte nás kontaktovať alebo nám jednoducho pošlite dopyt prostredníctvom online formulára TU.

Cenník prekladov z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka – bežné ceny na trhu

(NS = normostrana – 1 800 znakov preloženého textu vrátane medzier)

Služba

Cena od

Služba:

Preklad z angličtiny do nemčiny

Cena od:

26,51 €/NS

Služba:

Preklad z angličtiny do taliančiny

Cena od:

22,36 €/NS

Služba:

Preklad z angličtiny do španielčiny

Cena od:

22,36 €/NS

Služba:

Preklad z angličtiny do francúzštiny

Cena od:

26,51 €/NS

Služba:

Preklad z angličtiny do češtiny

Cena od:

13,46 €/NS

Služba:

Preklad z nemčiny do angličtiny

Cena od:

26,51 €/NS

Služba:

Preklad z taliančiny do angličtiny

Cena od:

28,55 €/NS

Služba:

Preklad zo španielčiny do angličtiny

Cena od:

28,55 €/NS

Služba:

Preklad z francúzštiny do angličtiny

Cena od:

28,55 €/NS

Služba:

Preklad z češtiny do angličtiny

Cena od:

15,50 €/NS

Najčastejšie naši klienti žiadajú o preklady do angličtiny z iných svetových jazykov, a naopak. Radi vám vytvoríme cenovú kalkuláciu na mieru. Môžete nám jednoducho poslať dopyt/objednávku online TU.

Úradne overené preklady zo slovenského jazyka: cenník – bežné ceny na trhu

(NS = normostrana – 1 800 znakov preloženého textu vrátane medzier)

Služba

Cena od

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do angličtiny

Cena od:

24,26 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do nemčiny

Cena od:

24,26 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do ruštiny

Cena od:

26,10 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do francúzštiny

Cena od:

26,10 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do španielčiny

Cena od:

24,26 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do taliančiny

Cena od:

24,26 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do češtiny

Cena od:

24,26 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do holandčiny

Cena od:

26,92 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do rumunčiny

Cena od:

26,92 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo slovenčiny do poľštiny

Cena od:

26,10 €/NS

Radi vám urobíme cenovú kalkuláciu úradne overených prekladov zo slovenčiny do mnohých ďalších svetových jazykov. Neváhajte nás kontaktovať alebo nám jednoducho pošlite dopyt prostredníctvom online formulára TU.

Úradne overené preklady do slovenského jazyka: cenník – bežné ceny na trhu

(NS = normostrana – 1 800 znakov preloženého textu vrátane medzier)

Služba

Cena od

Služba:

Úradne overený preklad z angličtiny do slovenčiny

Cena od:

23,79 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z nemčiny do slovenčiny

Cena od:

23,79 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z ruštiny do slovenčiny

Cena od:

25,69 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z francúzštiny do slovenčiny

Cena od:

25,69 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad zo španielčiny do slovenčiny

Cena od:

23,79 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z taliančiny do slovenčiny

Cena od:

23,79 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z češtiny do slovenčiny

Cena od:

23,79 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z holandčiny do slovenčiny

Cena od:

26,51 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z rumunčiny do slovenčiny

Cena od:

26,51 €/NS

Služba:

Úradne overený preklad z poľštiny do slovenčiny

Cena od:

25,69 €/NS

Radi vám urobíme cenovú kalkuláciu úradne overených prekladov z mnohých ďalších svetových jazykov do slovenčiny. Neváhajte nás kontaktovať alebo nám jednoducho pošlite dopyt prostredníctvom online formulára TU.

Cenník ostatných služieb – orientačné ceny na trhu

Nižšie uvedené ceny sú len orientačné, naše ceny sú zvyčajne výhodnejšie. Výsledná cenová kalkulácia však vždy závisí od individuálneho posúdenia. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od jazyka, v ktorom sa prekladá, a najmä v prípade tlmočníckych služieb veľa závisí aj od toho, o aký druh tlmočenia ide. O našich cenách jednotlivých služieb Vás budeme radi na požiadanie informovať.

Služba

Cena od

Služba:

Cena od:

7,34 €/NS

Služba:

Vybavenie apostily pre úradné preklady

Cena od:

48,94 €

Služba:

Vybavenie superlegalizácie pre úradné preklady

Cena od:

73,41 €

Cena od:

48,94 €/60 min

Služba:

Notárska kópia

Cena od:

3,26 €/strana

Služba:

Prepis textu v slovenskom jazyku

Cena od:

3,47 €/NS

Služba:

Prepis textu v cudzom jazyku

Cena od:

4,88 €/NS

Cena od:

2,04 – 16,31 €/strana (podľa náročnosti)

Cena od:

len dohodou