Preklady angličtiny z/do svetových jazykov

Svoju objednávku prekladu z angličtiny do slovenčiny alebo prekladu zo slovenčiny do angličtiny či iných jazykových mutácií môžete zadať jednoducho online.

Do 15 minút Vás bude kontaktovať náš tím pracovníkov, aby si s Vami ujasnil detaily prekladu. Predovšetkým nás bude zaujímať, aké sú Vaše požiadavky na štýl prekladaného textu alebo či budú potrebné aj grafické úpravy.

Pri špecifických prekladoch, ktorých spracovanie je náročnejšie buď kvôli rozsahu, odbornej terminológii, alebo formátu, si najprv spoločne vypracujeme projektový plán. Ten môže zahŕňať napríklad:

  • zahrnutie jazykovej korektúry prekladov, ktoré majú byť publikované alebo sú určené k tlači.
  • zostavenie terminologického slovníka, ktorý zaručí jednotnosť prekladu odborných výrazov

Preklady zo slovenčiny do angličtiny

Každý preklad je iba taký dobrý, aký dobrý je jeho prekladateľ. To si dobre uvedomujeme, a preto si svojich prekladateľov zvlášť starostlivo vyberáme. Každý náš prekladateľ z angličtiny spĺňa veľmi prísne kritéria kvality, presnosti a rýchlosti prekladov. Navyše sú všetci prekladatelia v rámci nášho systému zlepšovania kvality priebežne testovaní, aby sme Vám mohli garantovať špičkové služby.

Váš preklad z angličtiny alebo preklad do angličtiny vždy zveríme najvhodnejším prekladateľom podľa ich špecializácie a skúseností s predchádzajúcimi zákazkami. Korektúry textu u nás vykonávajú rodení hovoriaci anglického jazyka, ktorí zaručujú nielen terminologickú, ale aj gramatickú a štylistickú správnosť prekladu, a nemôže ich tak nahradiť žiadny online prekladač z/do angličtiny. Pri pravidelnej spolupráci vytvárame tím prekladateľov špeciálne pre Vás (alebo Vašich klientov), ktorý potom využívame prednostne. 

Kontrolu nad prvotriednym vyhotovením Vašej zákazky zabezpečuje taktiež projektový manažér, ktorý ručí za to, že Váš preklad z angličtiny alebo do nej bude vypracovaný v súlade s našimi štandardmi kvality, a je Vám k dispozícii po celú dobu jej realizácie.

Prečo si objednať preklady z  angličtiny a do angličtiny u nás

Preklady z angličtiny do slovenčiny pre Vás vždy budú prekladať Slováci so skúsenosťami a znalosťami v danom obore. Preklady angličtiny v rozsahu 1–3 normostrán Vám dodáme v expresnom termíne do niekoľkých hodín, alebo v klasickom expresnom termíne do 24 hodín.

Prečo si objednať preklady z  angličtiny a do angličtiny u nás

Preklady z angličtiny do slovenčiny pre Vás vždy budú prekladať Slováci so skúsenosťami a znalosťami v danom obore. Preklady angličtiny v rozsahu 1–3 normostrán Vám dodáme v expresnom termíne do niekoľkých hodín, alebo v klasickom expresnom termíne do 24 hodín.