Lokalizácie internetových stránok

Preklady webových stránok sú mierne zložitejšie než preklady bežných dokumentov. Webové stránky môžu byť napísané v rôznych formátoch (napr. html, asp, php, xml) a záleží na klientovi v akom formáte stránky dodá. Prekladateľ má oproti bežnému prekladu sťaženú situáciu, pretože sa v texte horšie orientuje, nie je jasná štruktúra textu a text sa často stráca v záplave kódov. Preklad prebieha v špeciálnom editore a prekladateľ musí mať základné znalosti z oblasti tvorby webových stránok.

Lokalizácia je proces, v ktorom sa okrem prekladu dbá na dodržanie miestnych zvyklosti podľa zeme cieľového jazyka, ako je napríklad odborová terminológia. Lokalizácia sa tak snaží vyjsť maximálne v ústrety požiadavkám tamojšieho trhu, čo so sebou prináša požadovaný marketingový efekt.

V súčinnosti s našou materskou spoločnosťou sme Vám schopní zabezpečiť:

  • komplexné zaistenie lokalizácie webovej prezentácie
  • možnosť spracovania rôznych formátov, vrátane zasadenia textu do zdrojového kódu
  • práce s rôznymi štruktúrami a formátmi webovej prezentácie
  • grafické práce, retuše obrázkov a prepracovanie animácií
  • lokalizácie všetkých typov internetových stránok

Viac informacií nájdete na stránke preklady webových stránok.