Ako správne písať dátum?

Máte pocit, že ste dátum videli napísaný už nespočetnekrát , ale stále neviete, ako sa má správne písať? Nebojte sa, nie ste sami. V tomto článku sa dozviete, akými spôsobmi je možné písať dátum.

V tomto článku sa dozviete

 • Ako správne písať dátum v dokumentoch
 • Kedy vypísať mesiac slovami
 • Ako písať dátum v obchodnej a úradnej korešpondencii
 • Zápis dátumu pre prehľadné triedenie
 • Ako písať letopočty
 • Ako napísať dátum, aby sa nerozdelil

Ako písať správny dátum v dokumentoch?

V slovenčine píšeme dátum vždy vzostupne, to znamená, že začíname dňom, pokračujeme mesiacom a končíme rokom. Pri zápise dátumu máme dva spôsoby zápisu. Prvým je zápis arabskými číslicami, napríklad 15. 1. 2022 a druhým je vypísanie mesiaca slovami, teda 15. január 2022. Je dôležité vždy za bodkou písať medzeru, bez ohľadu na to, či mesiac alebo deň píšete jedno- alebo dvojciferným číslom.

Kedy vypísať mesiac slovami?

Písanie názvu mesiaca slovami sa používa najmä v súkromnej korešpondencii, ale aj v peňažných dokladoch a právnych dokumentoch. Slovný zápis sa odporúča aj v korešpondencii zasielanej do zahraničia, pretože poradie dňa a mesiaca sa môže líšiť.

Ako písať dátum v obchodnej a úradnej korešpondencii?

V obchodnej alebo úradnej korešpondencii má zápis dátumu formálnejší charakter. Môžeme sa tu stretnúť s ešte jedným variantom, ktorým je dvojmiestny zápis dátumu . V tomto prípade však nastane ešte jedna zmena, a to písanie medzery. Medzery za bodkami sa v dvojcifernom zápisePíšu, v prípade potreby je však možné medzery vynechaťFebruárový dátum teda môže vyzerať takto: 01.02.2022.

Zápis dátumu pre prehľadné triedenie

V obchodnej a úradnej korešpondencii alebo odbornej literatúre môžete tiež písať kalendárny dátum zostupe, teda začať rokom, pokračovať mesiacom a zakončiť dňom. Aj v tomto prípade sa medzery nepoužívajú a bodky sa nahrádzajú spojovníkmi.

Zápis potom vyzerá takto: 2022-01-02. Tento typ zápisu sa hodí najmä pri označovaní elektronických súborov, pretože uľahčuje triedenie dokumentov podľa dátumu a ich následné vyhľadávanie. Je preto vhodný v prípadoch, ako sú:

 • prehľady,
 • zostavy
 • odvolacie údaje,
 • rôzne informácie o dokumente.

Ako písať letopočty?

Letopočty sa vždy uvádzajú štvormiestne, pretože dvojmiestny údaj by bol mätúci. Preto sa už nepoužíva zápis s aspostrofom (napr. `98) a ani zápis s lomkou (napr. 15/1/2018). Zápis dátumu rímskymi číslicami sa dnes už tiež nepoužíva (napr. 19. IX. 1930). Správny zápis roku vyzerá takto: 2. 12. 1950.

Ako napísať dátum, aby sa nerozdelil?

Niekedy sa môže stať, že dátum vložíte priamo do textu a ten sa nechtiac rozdelí na dva riadky na mieste, v ktorom je medzera. Napríklad vo vete: „Reagujeme na vašu reklamáciu zo dňa 10. 11. 2021.“ To sa však považuje za typografickú chybu.

V tomto prípade by ste mali použiť pevnú medzeru, ktorá zabráni rozdeleniu slov v mieste medzery. Napíšete ju tak, že stlačíte klávesovú skratku CTRL+SHIFT+medzerník v systéme Windows alebo option+medzerník v systéme MAC OS.

Ak zadávate dátum bez medzery, napr. 2021-02-25, a chcete sa vyhnúť rozdeleniu na konci riadku, použite pevnú pomlčku. Môžete ju zadať stlačením ľavého tlačidla Alt a číselného kódu 255 v systéme Windows alebo Command+option+numerická klávesnica v systéme Mac OS.

Oba symboly môžete v programe Microsoft Word vložiť aj pomocou špeciálneho znaku, ktorý nájdete v dialógovom okne po kliknutí na ikonu „rozšírené symboly“.

Prehľad správnych zápisov dátumu

Na záver kvôli prehľadnosti ešte raz uvedieme všetky správne varianty zápisu:

 • 20. 1. 2022
 • 20.01.2022
 • štvrtok 20. januára 2022
 • 2022-01-02
 • 1. –15. 1. 2022
 • 1. –15. január 2022
 • 1. 1. – 15. 2. 2022
 • 1. január – 15. február 2022