Ekonomická angličtina

Či už obchodujete so zahraničnými klientmi alebo dodávateľmi, uchádzate sa o prácu v nadnárodnej spoločnosti vo finančnom, obchodnom alebo poisťovacom sektore, alebo ste študentom ekonomiky, pravdepodobne sa nezaobídete bez znalosti ekonomickej angličtiny. Zaujíma vás, čím je ekonomická angličtina špecifická a ako sa ju správne naučiť? Prečítajte si celý článok.

Čo je ekonomická angličtina?

Ekonomická angličtina označuje špecifickú terminológiu v oblastiach, ako je podniková ekonomika, ekonómia, financie, burzy, akciové trhy a obchodovanie s cennými papiermi, poisťovníctvo a všeobecná ekonómia. Znalosť ekonomickej angličtiny využije každý, kto podniká, pracuje v oblasti financií alebo využíva obchodnú angličtinu v pracovnej komunikácii, prípadne pre študentov, ktorí sa na niektorú z týchto profesií pripravujú.

Prečo sa učiť ekonomickú angličtinu?

Znalosť slovnej zásoby v oblasti, v ktorej pôsobíte, nie je len znakom vyššieho vzdelania. Je to tiež základný nástroj úspešnej komunikácie. Keď ide o ekonomiku, je dôležité poznať správny anglický žargón pre vašu prácu.

Nielenže tým vyzdvihnete svoje technické znalosti, ale tiež ukážete, že ste svojej práci skutočne oddaní. Okrem toho znalosť špecifickej slovnej zásoby dokazuje, že máte zmysel pre detail a uvedomujete si jemné významové nuansy rôznych pojmov a definícií.

Dobrá slovná zásoba vo vašom odbore je pre vašich kolegov a nadriadených signálom, že sa na vás môžu spoľahnúť, či už ide o vyjednávanie s klientom alebo vypracovanie náročného návrhu. Stručne povedané, zvyšuje vaše šance získať a udržať si dobrú prácu.

Vyjadrovanie v ekonomickej angličtine

Je dôležité, aby ste ako odborník v oblasti ekonómie boli vnímaní ako profesionál. Aby ste takým profesionálom naozaj boli, musíte tak aj vystupovať. Preto musíte byť v komunikácii presní a dobre artikulovať.

Znamená to napríklad vyhnúť sa všeobecným výrazom ako „niektorí (some)“, „nedávno (recently)“ a „v posledných rokoch (in the last few years)“ a namiesto toho uviesť presnejšie informácie. Jasný a vhodný slovník, ktorý používate vo svojej praxi, je nevyhnutný na to, aby vaše myšlienky boli ľahko zrozumiteľné pre kolegov alebo klientov.

Ako si rozširovať slovnú zásobu ekonomickej angličtiny?

Jedným zo spôsobov, ako si zlepšiť slovnú zásobu ekonomickej angličtiny, je zapísať sa na jazykové kurzy špecializované na túto oblasť alebo na online kurzy. Okrem toho si môžete pozrieť ďalšie zoznamy slovnej zásoby ekonomickej angličtiny, ktoré ponúkajú zahraničné stránky, ako napríklad Guardian alebo FluentU, kde okrem slovíčok nájdete aj rôzne videá vo forme rozhovorov, reportáží atď.

Nájdite si čas aj na čítanie anglicky písaných ekonomických novín a časopisov, ako sú Economist, CNBC a Wall Street Journal, alebo na sledovanie zahraničných televíznych spravodajských programov zameraných na ekonomiku. Okrem týchto tipov by vaša knižnica mala obsahovať aj slovník pojmov ekonomickej angličtiny.

Ekonomická angličtina: základná slovná zásoba

V nasledujúcej tabuľke nájdete 24 anglických ekonomických termínov, ktoré by mal poznať každý anglicky hovoriaci ekonóm. Tieto termíny vám pomôžu v každodennej práci alebo zvýšia vaše šance pri hľadaní nového zamestnania. Tabuľka obsahuje anglické ekvivalenty pojmov, ako aj príklad ich použitia v praxi.

Anglický termín Slovenský ekvivalent Príklad
Accounts Účty Sheila needs to check her accounts to see if she can afford the new house.
Balance Sheet Účtovná bilancia (súvaha ) One look at the balance sheet told Arjun that the company wasn’t worth investing in.
Capital Gains Tax (CGT) Dane z kapitálových výnosov Before you sell off the old farmhouse, keep in mind the capital gains tax that you’ll have to pay.
Deflation Deflácia (opak inflácie) The recent deflation, brought on by government policies, decreased the prices, but the wages went down as well.
Earnings Per Share (EPS) Zisk na akcii Mark’s team decided to join the company because of the company’s increasing earnings per share.
Financial Year, or Fiscal Year Fiškálny rok The next fiscal year will begin in October 2017 and go until September 2018.
Golden Rule Zlaté pravidlo Considering the dismal state of the economy, the citizens are convinced that the government hasn’t followed the golden rule.
Half Year convention Polročná konvencia We need to follow the half year convention to calculate the company’s annual taxes.
Income Tax Daň z príjmu The loopholes in the taxation system helped the wealthy oil company owner escape millions of dollars in income tax, without technically violating the law.
Joint Account Spoločný účet Tired of sharing joint accounts with her ex-husband, Nina opened a new bank account just for herself long before the divorce was finalized.
Keynesian Economics Keynesiánska ekonómia While studying the history of how economics developed as a discipline, make sure you learn about Keynesian Economics as well.
Liquid Asset Likvidné aktíva He insisted that I need to have enough liquid assets to qualify for a home loan.
Net Asset Value (NAV) Čistá hodnota aktív A mutual fund’s net asset value will tell you if your investment is worth it.
Pay As You Earn (PAYE) Plať, ako zarábaš I thought the PAYE system would cut down on my earnings, but it has actually made my life easier.
Quota Kvóta The new reform in the import quota is a great help for domestic suppliers.
Real Interest Rate Skutočná úroková sadzba The bank’s new interest rate is 5.5% but with the rate of inflation currently at 2%, the real interest rate is only 3.5%.
Shareholder Akcionár James recently became a shareholder in a major corporation.
Tax Haven Daňový raj Jimmy wanted to know more about offshore accounts so I told him to research tax havens.
Unit Trust Podielový fond If you’re a first time investor, consider partnering with a unit trust.
Value-added Tax (VAT) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Before going to a fancy restaurants, check their VAT rates unless you want to be surprised by the bill.
White Knight Biely rytier Patrick Soon-Shiong is considered a white knight for investing in Tribune Publishing, which would have otherwise been taken over by Gannett Co.
X-Efficiency X-Neefektívnosť John’s company, being a small one, is unable to compete with the major firms. The workers know this, which is why they don’t work as hard—no wonder their x-efficiency fails.
Yield Výnos What’s the minimum yield you expect from this investment?
Zombie Funds Uzavreté fondy Joe’s life insurance company is nothing more than a zombie fund, so it’s better stay away from it.

 

 

Či už obchodujete so zahraničnými klientmi alebo dodávateľmi, uchádzate sa o prácu v nadnárodnej spoločnosti vo finančnom, obchodnom alebo poisťovacom sektore, alebo ste študentom ekonomiky, pravdepodobne sa nezaobídete bez znalosti ekonomickej angličtiny. Zaujíma vás, čím je ekonomická angličtina špecifická a ako sa ju správne naučiť? Prečítajte si celý článok.

Čo je ekonomická angličtina?

Ekonomická angličtina označuje špecifickú terminológiu v oblastiach, ako je podniková ekonomika, ekonómia, financie, burzy, akciové trhy a obchodovanie s cennými papiermi, poisťovníctvo a všeobecná ekonómia. Znalosť ekonomickej angličtiny využije každý, kto podniká, pracuje v oblasti financií alebo využíva obchodnú angličtinu v pracovnej komunikácii, prípadne pre študentov, ktorí sa na niektorú z týchto profesií pripravujú.

Prečo sa učiť ekonomickú angličtinu?

Znalosť slovnej zásoby v oblasti, v ktorej pôsobíte, nie je len znakom vyššieho vzdelania. Je to tiež základný nástroj úspešnej komunikácie. Keď ide o ekonomiku, je dôležité poznať správny anglický žargón pre vašu prácu.

Nielenže tým vyzdvihnete svoje technické znalosti, ale tiež ukážete, že ste svojej práci skutočne oddaní. Okrem toho znalosť špecifickej slovnej zásoby dokazuje, že máte zmysel pre detail a uvedomujete si jemné významové nuansy rôznych pojmov a definícií.

Dobrá slovná zásoba vo vašom odbore je pre vašich kolegov a nadriadených signálom, že sa na vás môžu spoľahnúť, či už ide o vyjednávanie s klientom alebo vypracovanie náročného návrhu. Stručne povedané, zvyšuje vaše šance získať a udržať si dobrú prácu.

Vyjadrovanie v ekonomickej angličtine

Je dôležité, aby ste ako odborník v oblasti ekonómie boli vnímaní ako profesionál. Aby ste takým profesionálom naozaj boli, musíte tak aj vystupovať. Preto musíte byť v komunikácii presní a dobre artikulovať.

Znamená to napríklad vyhnúť sa všeobecným výrazom ako „niektorí (some)“, „nedávno (recently)“ a „v posledných rokoch (in the last few years)“ a namiesto toho uviesť presnejšie informácie. Jasný a vhodný slovník, ktorý používate vo svojej praxi, je nevyhnutný na to, aby vaše myšlienky boli ľahko zrozumiteľné pre kolegov alebo klientov.

Ako si rozširovať slovnú zásobu ekonomickej angličtiny?

Jedným zo spôsobov, ako si zlepšiť slovnú zásobu ekonomickej angličtiny, je zapísať sa na jazykové kurzy špecializované na túto oblasť alebo na online kurzy. Okrem toho si môžete pozrieť ďalšie zoznamy slovnej zásoby ekonomickej angličtiny, ktoré ponúkajú zahraničné stránky, ako napríklad Guardian alebo FluentU, kde okrem slovíčok nájdete aj rôzne videá vo forme rozhovorov, reportáží atď.

Nájdite si čas aj na čítanie anglicky písaných ekonomických novín a časopisov, ako sú Economist, CNBC a Wall Street Journal, alebo na sledovanie zahraničných televíznych spravodajských programov zameraných na ekonomiku. Okrem týchto tipov by vaša knižnica mala obsahovať aj slovník pojmov ekonomickej angličtiny.

Ekonomická angličtina: základná slovná zásoba

V nasledujúcej tabuľke nájdete 24 anglických ekonomických termínov, ktoré by mal poznať každý anglicky hovoriaci ekonóm. Tieto termíny vám pomôžu v každodennej práci alebo zvýšia vaše šance pri hľadaní nového zamestnania. Tabuľka obsahuje anglické ekvivalenty pojmov, ako aj príklad ich použitia v praxi.

Anglický termín

Slovenský ekvivalent

Príklad

Accounts

Účty

Sheila needs to check her accounts to see if she can afford the new house.

Balance Sheet

Účtovná bilancia (súvaha )

One look at the balance sheet told Arjun that the company wasn’t worth investing in.

Capital Gains Tax (CGT)

Dane z kapitálových výnosov

Before you sell off the old farmhouse, keep in mind the capital gains tax that you’ll have to pay.

Deflation

Deflácia (opak inflácie)

The recent deflation, brought on by government policies, decreased the prices, but the wages went down as well.

Earnings Per Share (EPS)

Zisk na akcii

Mark’s team decided to join the company because of the company’s increasing earnings per share.

Financial Year, or Fiscal Year

Fiškálny rok

The next fiscal year will begin in October 2017 and go until September 2018.

Golden Rule

Zlaté pravidlo

Considering the dismal state of the economy, the citizens are convinced that the government hasn’t followed the golden rule.

Half Year convention

Polročná konvencia

We need to follow the half year convention to calculate the company’s annual taxes.

Income Tax

Daň z príjmu

The loopholes in the taxation system helped the wealthy oil company owner escape millions of dollars in income tax, without technically violating the law.

Joint Account

Spoločný účet

Tired of sharing joint accounts with her ex-husband, Nina opened a new bank account just for herself long before the divorce was finalized.

Keynesian Economics

Keynesiánska ekonómia

While studying the history of how economics developed as a discipline, make sure you learn about Keynesian Economics as well.

Liquid Asset

Likvidné aktíva

He insisted that I need to have enough liquid assets to qualify for a home loan.

Net Asset Value (NAV)

Čistá hodnota aktív

A mutual fund’s net asset value will tell you if your investment is worth it.

Pay As You Earn (PAYE)

Plať, ako zarábaš

I thought the PAYE system would cut down on my earnings, but it has actually made my life easier.

Quota

Kvóta

The new reform in the import quota is a great help for domestic suppliers.

Real Interest Rate

Skutočná úroková sadzba

The bank’s new interest rate is 5.5% but with the rate of inflation currently at 2%, the real interest rate is only 3.5%.

Shareholder

Akcionár

James recently became a shareholder in a major corporation.

Tax Haven

Daňový raj

Jimmy wanted to know more about offshore accounts so I told him to research tax havens.

Unit Trust

Podielový fond

If you’re a first time investor, consider partnering with a unit trust.

Value-added Tax (VAT)

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Before going to a fancy restaurants, check their VAT rates unless you want to be surprised by the bill.

White Knight

Biely rytier

Patrick Soon-Shiong is considered a white knight for investing in Tribune Publishing, which would have otherwise been taken over by Gannett Co.

X-Efficiency

X-Neefektívnosť

John’s company, being a small one, is unable to compete with the major firms. The workers know this, which is why they don’t work as hard—no wonder their x-efficiency fails.

Yield

Výnos

What’s the minimum yield you expect from this investment?

Zombie Funds

Uzavreté fondy

Joe’s life insurance company is nothing more than a zombie fund, so it’s better stay away from it.