Faktúra v angličtine

S faktúrou príde počas života do styku snáď každý. Vždy nám prídu na e-mail, keď spravíme objednávku v internetovom obchode. Raz však môže nastať deň, kedy ju budete musieť vystaviť. Desí vás to? A desí vás ešte viac to, že to bude faktúra v angličtine? Nebojte sa, nie je to nič zložité.

Obsah článku:

 • náležitosti faktúry,
 • faktúra v angličtine,
 • ako napísať faktúru.

Náležitosti faktúry

Faktúra funguje ako účet za produkty alebo vykonanú službu, z čoho vyplýva, že by mala obsahovať predovšetkým:

 • opis produktu alebo služby,
 • požadovanú čiastku a spôsob platby, 
 • dátum splatnosti.

Toto sú náležitosti, bez ktorých príjemca jednoducho nemôže za produkt zaplatiť. Faktúry bežne obsahujú aj:

 • údaj o dodávateľovi (názov, adresa…),
 • údaj o platcovi,
 • označenie dokladu (číslo) a dátum vystavenia,
 • výpočet dane.

Faktúra v angličtine

Ak potrebujete fakturovať zahraničnému zákazníkovi, musíte na faktúre uviesť rovnaké informácie, no bude musieť byť preložená do angličtiny.

Ak ide o jednoduchú faktúru, vedzte, že nebude problém ani to, že neviete anglicky. Stačí, ak budete vedieť základné slová.

Stačí vedieť základné slová.

Faktúra

Invoice

Dodávateľ

Supplier

Príjemca

Purchaser

Číslo faktúry

Invoice number

Dátum faktúry

Invoice date

Dátum splatnosti

Due date

Opis

Description

Objednávka

Order

Počet

Quantity

Cena za kus

Price per unit

Celková čiastka

Total price

Medzisúčet

Subtotal

Sadzba dane

Tax rate

DPH

VAT

Daň

Tax

Zaplatené

Already paid

S týmito slovami si pri tvorbe niekoľkých jednoduchých faktúr určite vystačíte, no ak premýšľate o rozšírenejšom obchodovaní so zahraničnými zákazníkmi, je lepšie zvážiť odborný preklad.

Faktúra v angličtine: ako ju napísať

A ako by mala faktúra vyzerať? Čo sa týka vzhľadu, rozhodne nie je nutné predviesť vysoké grafické umenie – môže to byť skôr na škodu. Cieľom faktúry je dostať k platcovi potrebné údaje a preto by mala byť prehľadná.

Ak si neviete rady s formátom, môžete si ju vytvoriť cez generátor, prípadne môžete využiť aj niektorý zo vzorov v tabuľkových editoroch.

A na čo si dať pozor v prípade faktúry pre zahraničných zákazníkov? V tejto oblasti vás môže prekvapiť predovšetkým:

 

 • dátum – existujú rôzne formáty, niektoré krajiny majú napríklad prehodené poradie dňa a mesiaca.
 • mena – dbajte na to, aby ste uviedli správnu menu (jednotnú v celom dokumente) k adekvátnej čiastke – aby sa nestalo, že napr. napíšete čiastku v eurách a v mene necháte koruny.