Čínština

Čína má hneď niekoľko prvenstiev. Je to najľudnatejšia krajina sveta, na ktorej území sa nachádza najvyšší vrch sveta Mount Everest (ten však sčasti leží na území Nepálu). Prvenstvo má aj čínština, ktorá je najčastejším rodným jazykom na svete. Neveríte? Čakali ste, že to bude angličtina? Tak čítajte ďalej a sami sa presvedčíte.

 

Obsah článku:

 • základné fakty o čínštine,
 • jej význam,
 • zaujímavosti.

 

Základné fakty o čínštine

Už sme spomenuli, že čínština je najčastejším rodným jazykom na svete. Jej história siaha až do 3. storočia pred Kristom a dnes ňou hovorí približne miliarda ľudí, čo je viac ako sedmina všetkých obyvateľov sveta. Úradným jazykom je samozrejme v Číne, ďalej na Taiwane či v Singapure.

Je však rozšírená po celom svete. Hovoria ňou aj ľudia vo Vietname, na Filipínach, v Indonézii či Malajzii a čínske komunity nájdeme aj mimo ázijského kontinentu.

Patrí do rodiny sinotibetských jazykov, kde čínština (alebo čínske jazyky) tvoria vlastnú vetvu. Vzhľadom na počet hovoriacich môžeme predpokladať, že čínština nebude úplne jednotným jazykom. A ani nie je, najčastejšie používané delenie ju rozdeľuje do 7 veľkých skupín, a to:

 • severné dialekty – mandarínčina,
 • dialekty skupiny Wu – šanghajské nárečia,
 • dialekty skupiny Siang,
 • dialekty skupiny Min,
 • dialekty skupiny Kan,
 • dialekty skupiny Hakka,
 • dialekty skupiny Jüe – kantonské nárečie.

 

Najrozšírenejším dialektom je severočínsky, ktorý má približne miliardu používateľov (asi 900 miliónov) a slúži ako základ pre štandardnú čínštinu, ktorá je úradným jazykom vo vyššie spomenutých krajinách.

Je to analytický, slabikový, tónový jazyk. Pri učení by nám mohli spôsobovať problémy najmä posledné dve kategórie.

Slabikovosť vyjadruje skutočnosť, že morfémou alebo najmenšou časťou slova je slabika, nie hláska, ako sme zvyknutý v slovenčine či iných jazykoch.

Tónom rozumieme melódiu, ktorou sa slabika vyslovuje – nemá teda význam len to, čo povieme, alebo aj to, ako to povieme.

A aby toho nebolo málo, čínština sa pýši čínskym znakovým písmom, ktoré delíme na:

 • tradičné – Taiwan, Hongkong, zahraničné komunity,
 • zjednodušené – zavedené v 20. storočí, Čína, Singapur.

 

Zjednodušené čínske znaky sú pochopiteľne menej komplikované než tie tradičné, nie je to ale tak, že by tradičný typ vytláčali. Stále existujú ľudia, komunity a krajiny, ktoré uprednostňujú práve tradičný typ. Ak sa chystáte na Taiwan, nie je odveci naučiť sa tradičnú verziu znakového písma.

Vystrašila vás zložitosť čínštiny? Dovoľte nám upokojiť vás poslednou faktickou informáciou. Z hľadiska gramatiky nie je čínština vôbec zložitá. Tvar slov sa príliš nemení, neexistuje komplikovaný časový systém, nerozlišuje sa zhoda prísudku a podmetu, ani rody…

Takže sa vlastne stačí naučiť grafický systém, slabiky, tóny a máte skoro vyhraté. Úplne jednoduché to však ale zrejme nebude.

 

Prečo sa učiť čínštinu

Nebudeme vás už desiť ďalšími podrobnosťami a zložitosťou tohto jazyka, ak sa ho rozhodnete naučiť, užijete si ich až-až. Poďme sa radšej pozrieť na to, prečo je vlastne dobré tento jazyk vedieť.

Samozrejme, nie je to jazyk, ktorý by sme v našich končinách mohli bežne využiť. Je to jazyk z iného kontinentu, zložitý, navyše s iným grafickým systémom. Kvôli desaťdňovej dovolenke sa čínštinu asi učiť nebudeme… tak načo nám bude?

Lenovo. Huawei. Xiaomi. Hisense. Anker. Toto sú len niektoré z mnohých u nás pôsobiacich firiem, ktoré s čínštinou obchodujú. Ich produkty pochopiteľne môžeme využívať aj bez znalosti jazyka, no ak premýšľate napr. o práci v niektorej z týchto firiem, je vlastne celkom pravdepodobné, že znalosť čínštiny bude minimálne výhodou.

Je to teda predovšetkým otázka uplatnenia, ktorá ľudí poháňa k učeniu čínštiny. Výhoda znalosti tohto jazyka je totiž nemalá.

Jazyk človeku samozrejme môže priblížiť aj kultúru daného územia, pokiaľ ale vyložene neplánujete stráviť leto života skutočne hlbokým záujmom o čínsku kultúru, pravdepodobne nebudete mať motiváciu mučiť sa učením. Čínštinu sa totiž nenaučíte za týždeň.

 

5 zaujímavostí o čínštine

Čínština je z nášho stredoeurópskeho pohľadu jazyk, ktorý je sám o sebe pozoruhodný. Preto sme na záver vybrali niekoľko zaujímavých informácií.

 

 1. Čínština – jazyk neprekonateľné ťažký, alebo vlastne jednoduchý? Ako to je v skutočnosti?

Každý vraví niečo iné. Čínština má svoje úskalia (grafický systém, tóny), ale v gramatike môže byť jednoduchšia, ako náš materinský jazyk. Nakoniec to teda ako aj pri iných jazykoch, závisí na jedincovi, jeho schopnostiach a dôvodoch, prečo sa jazyk učí.

 

 1. Áno? Nikdy.

Na čínskych svadobných obradoch a vlastne nikde inde nebudete počuť čínsku podobu nášho áno. Je to preto, že v čínštine takéto slovo nie je. Súhlas je možné vyjadriť a to príslušným slovesom. Na otázku: „Beriete si tu prítomného pána Nováka?“ nevesta odpovie: „Beriem.“

 

 1. „Jeden obraz vydá za tisíc slov.“

To je jedno z mnohých čínskych prísloví, ktoré vlastne tento ázijský jazyk dokonalo vystihuje, rovnako ako vystihuje aj tie príslovia – existujú tisíce čínskych prísloví zo 4 znakov.

 

 1. Problém s novými slovami

Vzhľadom k tomu, že čínska abeceda nefunguje ako tá naša (teda jedna hláska = jeden znak = morféma), je pomerne komplikované pridať do jazyka nové slovo. Napríklad počítač sa v čínštine stal elektronickým mozgom.

 

 1. Konfuciov Inštitút

Nie je to názov starej významnej čínskej univerzity, ako by ste si mohli myslieť. Konfuciov Inštitút je čínska nezisková organizácia, ktorá má za cieľ propagáciu čínskeho jazyka a čínskej kultúry.

Tieto inštitúty sídlia v krajinách po celom svete, čo vytvára rozporuplné názory práve kvôli politickému zriadeniu Číny. V Českej republike je Konfuciův institut v Olomouci (v rámci univerzity Palackého) a Ostrave (Konfuciova třída na VŠB-TUO).

 

 

Naša prekladateľská agentúra samozrejme ponúka aj preklady čínštiny. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.