Parafa

 Čo je to parafa? 

  • Parafa je podpisová značka a vzniká skrátením vášho celého mena. Napríklad počiatočné písmeno môže byť vytvorené z prvého písmena krstného mena a druhé z prvého písmena priezviska. Ak sa voláte napríklad Michal Mládek, parafa by mohla byť MM.   
  • Parafa a podpis sú dve rozdielne veci. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že podpis sa obvykle píše v plnom rozsahu a zachytáva celé meno osoby. Parafa sú iba iniciály z mena a priezviska. Mohli by sa ale použiť na rovnaké účely ako nástroje na podpis, schválenie a prijatie dokumentu.   
  • Podpisom sa myslí písomné zobrazenie mena osoby alebo jej prezývky. Je dôležité si uvedomiť, že podpisy sa bežne používajú v dokumentoch, aby sa preukázala totožnosť, alebo aby sa dokument prijal a overil ako autentický.  

Parafovanie stránok 

  • Parafovaním označujeme dokument vlastnoručne, z čoho vyplýva, že musí ísť o skutočne vlastnoručnú parafu, ktorú nemožno nahradiť žiadnou pečiatkou. Takto to stanovuje zákon.  
  • Parafou označujeme spravidla všetky strany dokumentu, čím vyjadrujeme súhlas s ich doslovným obsahom, parafovanie stránok nie je povinné, ale spolu s číslovaním stránok sa tak chránime pred rozobratím dokumentu (napríklad dodatočným pridávaním stránok).  Ak by dokument nebol chránený proti rozobratiu, pravdepodobne by nebol ani následne podpísaný príslušnou osobou.   
  • Dokumenty predkladáme na parafovanie zodpovednému pracovníkovi, spravidla podnikovému právnikovi alebo prekladateľovi, ale dokument môže parafovať aj osoba, ktorá ho vytvorila.  Podpisová značka, teda parafa, je v dokumente umiestnená vždy na ľavom dolnom okraji každej stránky dokumentu.  

* Parafovaním sa označuje aj predbežný podpis štátnikov v rámci medzinárodnej zmluvy či iného významného dokumentu, ktorý sa predkladá na schválenie a následne na slávnostné podpísanie.

 Přečtěte si také další články o překladatelské terminologii.

 

parafa