Translatológia: veda o prekladoch

Translatológia je slovíčko, ktoré vyzerá trochu tajuplne. Čo si pod týmto pojmom predstaviť, ako sa rozdeľuje a odkiaľ sa translatológia vzala, sa dočítate v tomto článku.  

Translatológia je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zaoberá teóriou a dejinami prekladov, kultúrou, prekladateľskými analýzami a taktiež prekladmi textov z jedného jazyka do druhého.   

Patria sem preklady ľudské, strojové, písomné a ústne.   

Translatológia sa zaoberá predovšetkým nasledujúcimi základnými otázkami:  

  • Presnosťou prekladu 
  • Prevodom textu z jednej historickej doby do druhej 
  • Možnosťami prekladu (preložiteľnosťou) 

Translatológiu možno rozdeliť na:  

  • deskriptívnu – pod deskriptívnu translatológiu spadajú teórie, napríklad kritika prekladu a dejiny prekladu; 
  • aplikovanú – aplikovaná translatológia sa zaoberá prekladateľskou a tlmočníckou praxou.   

Translatológia sa ako veda začala uplatňovať až od prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia, predovšetkým vďaka búrlivému rozvoju lingvistiky. Zmyslom tejto vedy je odbúravať jazykové a kultúrne bariéry, ktoré vznikajú v interlingválnej (medzijazykovej) komunikácii a znemožňujú tak vzájomné dorozumievanie.     

Stále ste nenašli svoju vysnívanú prácu a fascinujú vás cudzie jazyky? Začnite študovať prekladateľstvo alebo tlmočníctvo – na Slovensku veľmi kvalitné štúdium prekladateľstva a tlmočníctva  ponúka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FIF UK BA).  Bližšie info o fakulte nájdete tu. V Českej republike sa dá translatológie študovať napríklad na Ústave translatológie (ÚTRL), ktorý je súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (FF UK). Ide o jediné vysokoškolské pracovisko v Českej republike, ktoré vychováva prekladateľov a tlmočníkov v bakalárskom aj magisterskom programe. Vybrať si môžete zo šiestich jazykov:  

 Hoci sa to možno nezdá, odbor translatológie v sebe ukrýva mnoho zaujímavostí a v súčasnosti sa stáve veľmi žiadaným. 

 

Translatológia