Ako napísať apostrof

Pravdepodobne by nám nenapadlo, že ak niečo vieme napísať rukou, mohol by byť problém napísať to aj na počítači – opak však môže byť občas pravdou. Zvládneme napísať písmenká, čiarky a bodky, občas však narazíme na niektoré zložitejšie znaky, ktoré nás minimálne zarazia. Jedným z takýchto znakov je apostrof.   

Čo presne je apostrof? Ako a kde ho správne napísať? Na to vám odpovieme na nasledujúcich riadkoch, kde sa dočítate:  

 • kedy napísať apostrof,  
 • príklady použitia,  
 • ako napísať apostrof,  
 • rozdiel medzi apostrofou a apostrofom.  

Kedy napísať apostrof?  

Na čo nám vlastne apostrof slúži? Ide o interpunkčné znamienko, ktoré nám v texte naznačuje vynechanie hlásky, príp. hlások. V slovenčine sa používa (ale nemusí) napr. pri vynechaných hláskach na konci slov, oveľa častejšie sa ale vyskytuje v cudzích jazykoch. V angličtine ho používame napr. v zložených tvaroch, menáchprivlastňovacích tvaroch alebo nespisovných výrazoch.  

Príklady použitia:  

Slovenčina 

   • bols‘; ty si – tys – tvar nie je spisovný a apostrof tam nemusí byť  
   • 1997 -> ’97 – zvyčajne neoficiálny tvar 

Angličtina

Skrátené tvary:  

   • I am -> I’m, wewill -> we’ll   
   • oftheclock -> o’clock 

Mená:  

   • O’Neill, O’Hara 

Nespisovné tvary:  

   • sleeping -> sleepin’, because -> ’cause 

Privlastňovacie tvary:  

   • Daniel’sbook, my brother’sbed 

Hoci apostrof vyzerá ako nenápadný znak, je nanajvýš žiaduce sa naučiť, kde sa píše a kde nie. Napr. medzi privlastňovacím zámenom your a skráteným tvarom you‘re nie je rozdiel iba v pravopise, ale vidíme tu aj významový rozdiel, ktorý nás pri nesprávnom použití môže dostať do podobne trápnej situácie, ako prípadná neznalosť rozdielu medzi apostrofom a apostrofou.  

Ako napísať apostrof?  

V ručne písanom prejave napíšeme jednoducho čiarku. Ako ale postupovať v prípade, ak potrebujeme napísať apostrof na počítači? V takom prípade patrí nasledujúce:  

   • Alt + 0146 = typografický apostrof v systéme Windows,  
   • Alt + 039 = strojopisný apostrof v systéme Windows,  
   • Alt + J = apostrof v MacOS.  

 

Apostrof vs. apostrofa  

Okrem správneho použitia apostrofu je potrebné ujasniť si rozdiel medzi apostrofom a apostrofou. Zatiaľ čo ten apostrof je grafické znamienko,  apostrofa je literárna figúra, presnejšie oslovenie neprítomnej osoby či neživého predmetu.   

Obe slová sú si podobné a môžu pripomínať napr. dvojicu apostil x apostila, ktorá sa v podstate líši iba rodom. Apostrof/Apostrofa je iný prípad, slová sa totiž líšia aj významom, čo je rozhodne dobré vedieť, ak sa chceme vyhnúť možnej trápnej situácii v budúcnosti.  

Prípadne môžeme použiť aj termín odsuvník, čo je jeho synonymum. Závisí to viac-menej na našom rozhodnutí, ktoré je správne, pokiaľ si ho chybne nezameníme s apostrofou. Vzhľadom na to, že apostrov sa v slovenčina používa zriedka, je však lepšie použiť cudzí termín (anglický ekvivalent pre slovenský apostrof je koniec koncov apostrophe).  

Ako vidíte, správne používanie a písanie apostrofu naozaj nie je žiadna atómová veda. Ako pri množstve vecí aj tu platí, že si treba najprv ujasniť, ako sa to robí správne. Tak, ako sa najprv musíme naučiť, že pravá páčka na bicykli zabrzdí zadné koleso, zatiaľ čo ľavá ovláda prednú brzdu, je potrebné si ujasniť, ako to funguje s písaním interpunkčných znamienok. 

Ak použijemečiarku namiesto apostrofu, určite nám  nehrozí rozbitý nos, môžeme sa ale zosmiešniť, alebo nám druhá strana nemusí vôbec rozumieť – a to môže často bolieť samo osebe.  

apostrof