Apostil - Všetko čo potrebujete vedieť  (Aktualizované 2019)

Apostil je doložka, ktorá je súčasťou oficiálnych listín či dokumentov. Overuje sa jej podpis a odtlačok razítka na listine, ktorú následne potom možno použiť v zahraničí. Apostil vznikol preto, aby mohol nahradiť superlegalizáciu. Listina teda nemusí byť overené zastupiteľským úradom, ale konečné overenie je vykonané v krajine v ktorej bola listina vystavená. Apostil sa vytavuje v úradnom jazyku štátu, v ktorom boli listiny vystavené. Pre predloženie v krajine preto býva nevyhnutný overený preklad. Takýto preklad zaručuje správny prenos obsahu z cieľového jazyka do jazyka prijímajúcej krajiny.