Desktop publishing (DTP)

S pojmom desktop publishing ste sa už pravdepodobne niekedy stretli, ale viete, na čo sa využíva a prečo je neoddeliteľnou súčasťou prekladateľského procesu? V tomto článku vám o ňom povieme všetko, čo potrebujete vedieť.

V tomto článku sa dočítate

 • Čo je desktop publishing (DTP)
 • DTP softvéry
 • Na čo slúži DTP
 • Čo robí grafik v rámci desktop publishingu
 • DTP, grafika a grafický design
 • Desktop publishing a jeho význam pri preklade

Čo je desktop publishing?

Desktop publishing (DTP) známy aj ako softvér na rozloženie stránok sa využíva pri tvorbe a úprave digitálnych dokumentov. DTP umožňuje kombinovať rôzne prvky na stránke, vrátane textu, obrázkov, symbolov, ktoré budú pridané neskôr a usporiadať ich tak, aby bol dosiahnutý požadovaný vizuálny výsledok.

Desktop publishing umožňuje grafické zostavenie a úpravu súborov v správnom formáte pre tlač, vrátane vizitiek, reklamných letákov, plagátov a pod., alebo na elektronickú distribúciu dokumentov, napr. elektronických kníh, webových stránok, PDF prezentácií a pod.

DTP softvéry

Pri desktop publishingu sa zvyčajne používa programovací jazyk PostScript, ktorý vyvinula spoločnosť Adobe, lebo umožňuje vytvárať dokumenty vo vysokom rozlíšení určené na tlač. Medzi bežne používané DTP softvéry patria:

 • Adobe Frame Maker
 • Adobe PageMaker
 • Adobe InDesign
 • Corel
 • CorelDraw
 • Ventura
 • Microsoft Publisher
 • PageStream
 • QuarkXPress

Na čo slúži DTP?

Aby každá stránka dokumentu určeného na online alebo tlačenú publikáciu vyzerala čo najlepšie, je potrebné upraviť všetky zarovnania, medzery, štýly, motívy, odtieň a sýtosť farieb a veľkosť obrázkov.

Dokumenty môžu byť v DTP vytvorené od začiatku, ale častejšie slúžia na úpravu existujúcich šablón či štýlov. DTP softvéry vrátane všetkého potrebného vybavenia je možné využiť na nasledujúce účely:

 • tvorba marketingových produktov, ako sú letáky, prospekty, plagáty, brožúry, katalógy a pod.;
 • editovanie časopisov, magazínov, spravodajov, novín a pod.;
 • prevedenie tlačenej komunikácie do formátu pre web a inteligentné zriadenia  ako mobily a tablety;
 • tvorba životopisov, obchodných formulárov, faktúr, štítkov a pod.;
 • vlastné vydanie kníh, e-kníh, bulletinov;
 • preklady všetkých vyššie uvedených materiálov;
 • a omnoho viac…

Čo robí grafik v rámci desktop publishingu

Desktop grafik často pracuje vo vydavateľstvách, reklamných agentúrach alebo prekladateľských agentúrach. Zvyčajne teda spolupracuje s ďalšími špecialistami, vrátane spisovateľov, prekladateľov, editorov či grafických dizajnérov, s pomocou ktorých zhromažďuje všetky materiály, ktoré potrebuje pri finálnom produkte. Čo všetko patrí do náplne jeho práce?

 • Zhromažďuje existujúce materiály, aby vytvoril finálne rozloženie (layout).
 • V layoute upravuje umiestnenie grafiky a textu.
 • Upravuje všetku grafiku, vrátane fotografií a ilustrácií.
 • Prevádza kresby a ďalšie materiály na digitálne obrázky.
 • Prevádza dokumenty na formáty vhodné pre tlač alebo online publikáciu.
 • Mení veľkosť a štýl textov, šírku stĺpcov a medzier.
 • Kontroluje finálne rozloženie a prevádza finálne úpravy.
 • Odosiela finálne súbory do tlače.

DTP, grafika a grafický dizajn

Desktop publishing a grafický dizajn nie je to isté, napriek tomu tieto disciplíny pomerne úzko súvisia. Grafický dizajn zahŕňa aj DTP, ale zameriava sa aj na ďalšie aspekty, ako je tvorba reklamného dizajnu, loga a pod. Grafik, ktorý vytvára grafický dizajn, má spravidla na starosť aj desktop publishing, zatiaľ čo desktopový profesionál nemusí byť zároveň grafickým dizajnérom.

Desktop publishing sa primárne zaoberá úpravou textu a integrovanými grafickými prvkami. Tie môžu byť vytvorené grafickým dizajnérom alebo DTP špecialistom. Grafický dizajn sa na rozdiel od toho zaoberá dizajnom, ktorý sprostredkováva určité informácie. Zatiaľ čo grafický dizajn spočíva predovšetkým v kombinovaní inovatívnych nápadov, DTP predstavuje skôr mechanický proces orientovaný na produkciu.

Desktop publishing a jeho význam pri preklade

Preložený text nikdy nie je rovnako dlhý ako originál, preto je vždy potrebné prispôsobiť výsledné formátovanie a dizajn. Možno taktiež budete potrebovať upraviť niektoré ďalšie prvky dokumentu, ako je veľkosť alebo obsah stránky, podľa cieľového trhu.

Úprava textu a grafiky

Ak potrebujete preložiť napríklad brožúru z angličtiny do čínštiny, je veľmi pravdepodobné, že texty budú mať rôznu dĺžku, zmení sa zalomenie textu na konci riadkov, obtekanie textu, medzery, umiestnenie a veľkosť obrázkov, grafika a ďalšie aspekty dokumentu. Preto musia byť všetky prvky v preloženej brožúre znova rozmiestnené a prispôsobené novému textu.

Prispôsobenie cieľovej krajine

Niekedy je takisto potrebné vymeniť určité obrázky alebo farby a prispôsobiť ich cieľovému publiku. Keď budete napríklad prispôsobovať vzdelávaciu brožúru z európskej francúzštiny do kanadskej francúzštiny, môžete okrem zmeny pravopisu a terminológie chcieť taktiež nahradiť obrázky francúzskych škôl za obrázky typických kanadských škôl.

Výhody prekladateľskej agentúry

Na tieto práce je vždy najlepšie využiť priamo prekladateľskú agentúru, lebo na rozdiel od iných agentúr, ktoré sa špecializujú iba na grafickú úpravu dokumentov, poznajú konkrétny jazyk a kultúru krajiny a môžu tomu prispôsobiť všetky rozmiestnenia prvkov.

Ak potrebujete preložiť akékoľvek dokumenty a zabezpečiť úpravu preložených dokumentov, neváhajte sa na nás obrátiť. S prekladmi a prípravou finálnych dokumentov pre online prezentáciu a tlač máme bohaté skúsenosti.