Estónčina

 

Estónsko je jednou z tých krajín, ktoré skôr nepoznáme, alebo ich poznáme, ale často na ne nemyslíme. Nie je to klasická letná alebo dokonca zimná dovolenková destinácia, pravdepodobne na ňu ani nepomyslíme ani v prípade uvažovania o práci v zahraničí.

Za pozornosť však stoja všetky krajiny vrátane Estónska. Vedeli ste, že Skype má korene práve v Estónsku?

Teraz sa však zameriame na jedno z kultúrnych dedičstiev Estónska, estónsky jazyk.

 

Niekoľko základných faktov

Estónčina je súčasťou baltofínskej jazykovej vetvy, ktorá patrí do ugrofínskej jazykovej skupiny (jazyky prevažujúce vo východnej, severnej a strednej Európe). Je to tretí najrozšírenejší jazyk z rodiny uralských jazykov a hovorí ním približne milión ľudí.

Asi vás príliš neprekvapí, že to nie je žiadny svetový jazyk, ale je úradným jazykom len v Estónsku a Európskej únii.

Medzi jeho charakteristické znaky patrí napríklad dĺžka hlások. V porovnaní so slovenčinou je odlišná nielen dĺžka samohlások a spoluhlások, ale aj trojité hlásky – samohlásky môžu byť nielen krátke a dlhé, ale aj veľmi dlhé. Ak sa niekedy budete učiť estónsky jazyk, určite vás poteší, že sa píše latinkou a nemá žiadne členy.

 

Zaujímavosti

Na záver sa pozrime na ďalšie zaujímavé fakty o estónčine.

 

Najťažší jazyk?

Za najťažší jazyk sa zvyčajne považuje čínština a iné ázijské jazyky – a príliš sa nemýlime. Vedeli ste však, že pre anglicky hovoriacich je estónčina najťažším jazykom na písanie latinkou?

 

Vplyv nemčiny

Vývoj estónčiny výrazne ovplyvnila nemčina, čo by nebolo nič nezvyčajné – nemčina ovplyvnila mnohé jazyky vrátane slovenčiny. Je to však zaujímavé, pretože tieto jazyky nepatria do rovnakej skupiny jazykov – nemčina je súčasťou indoeurópskych jazykov, zatiaľ čo estónčina patrí medzi uralské jazyky.

 

14 pádov

Možno je to jeden z dôvodov, prečo je tento jazyk taký zložitý (najmä pre anglicky hovoriacich), ale naozaj má 14 pádov. Výhodou však je, že jednotné číslo je zvyčajne podobné množnému číslu, nie sú medzi nimi také rozdiely ako v slo