Baltské jazyky

Mnohí ľudia nielen u nás žili 84. majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa na prelome mája a júna 2021 konali v lotyšskej Rige. Prečo to spomíname? Samozrejme, nemáme v pláne analyzovať jednotlivé zápasy, jednoducho ide o to, že sa v tomto článku zameriame na baltské jazyky, medzi ktoré patrí aj jazyk hostiteľskej krajiny.

Baltská jazyková skupina patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny . Sú to jazyky, ktorými hovorili pobaltské národy, dnes Litovci a Lotyši, v minulosti napr. Prusi, Kuróni a iné kmene zo severu Európy.

Skupina sa delí na jazyky:

  • západobaltské – dnes už mŕtve,
  • východobaltské.

Z východobaltských jazykov sa dnes používajú litovčina a lotyština, ale niekedy sa k nim zaraďuje aj latgalčina (niektorí ju považujú za nárečie lotyštiny) a žmudčina (považovaná za nárečie litovčiny).

Východiskom pre všetky baltské jazyky bola protobaltčina. Graficky sa zapisujú latinkou s diakritikou prevzatou z rôznych zdrojov – napríklad ž, š alebo č majú spoločné so slovenčinou.

Samozrejme, nebudeme sa podrobne venovať všetkým pobaltským jazykom, preto si stručne niečo povieme len o litovčine a lotyštine.

 

Litovčina

Ako už bolo spomenuté vyššie, jedným z mála baltských jazykov, ktoré sa stále používajú, je litovčina, ktorá je – a to snáď nikoho neprekvapí – úradným jazykom Litvy. Celkovo ňou hovoria necelé 4 milióny ľudí.

Litovčina je totiž zaujímavá okrem iného aj tým, že z priezviska je možné určiť nielen pohlavie žien, ale aj to, či sú vydaté alebo slobodné.

 

Lotyšský

O niečo „menším“ jazykom je lotyština, ktorou hovorí približne jeden a pol milióna ľudí, a ktorá je úradným jazykom Lotyšska.

Tento jazyk môže byť zaujímavý najmä svojou „zdvorilosťou“. V prvom rade sa v ňom podobne ako v slovenčine používa vykanie a zaujímavé je aj to, že lotyšská slovná zásoba prakticky neobsahuje silné vulgarizmy.

Ste sklamaní z nášho vulgárneho národa? Potom nie je nič jednoduchšie ako sa presťahovať do Lotyšska!