Európske jazykové rodiny: všetko, čo o nich potrebujete vedieť

Stále tápete v problematike jazykových rodín? Nezúfajte, v tomto článku vám všetko vyjasníme.   

Dozviete SA:  

 • čo je jazyková rodina,
 • ktoré jazykové rodiny nájdete v Európe,
 • aké je ďalšie členenie týchto rodín,
 • do ktorých rodín patria známe európske jazyky.

Čo je jazyková rodina? 

 Jazyková rodina je skupina jazykov, ktorá sa vyvinula zo spoločného jazykového predka. Tento jazykový predok sa označuje ako prajazyk. Prajazyk niekedy nepoznáme priamo, ale môžeme ho rekonštruovať, napríklad praindoeurópčina  je zrekonštruovaný prajazyk indoeurópskej jazykovej rodinyJazykové rodiny sa môžu ďalej deliť na menšie časti. Tieto menšie celky sa nazývajú jazykové vetvy.   

„Napríklad slovenčinapatrí do indoeurópskej jazykovej rodiny, konkrétne k slovanským jazykom, presnejšie povedané k západoslovanským jazykom.“  

V niektorých prípadoch je príbuznosť jazykov vrámci jazykových rodín zjavná na prvý pohľad – podobné sú si napríklad španielčina taliančina. Niekedy je ale ťažké určiť príbuznosť – napríklad pri maďarčine fínčine.   

Na svete existuje veľké množstvo jazykových rodín. Niektoré z nich obsahujú veľký počet jazykov, ale majú iba malý okruh hovoriacich (ide väčšinou o indiánske jazyky). Naopak napr. indoeurópska rodina neobsahuje veľký počet jazykov, ale má najviac hovoriacich na svete.    

 

 

 

Indoevropska jazyková rodina

 Väčšina európskych jazykov patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny. Táto rodina, ktorá sa vyvinula z indoeurópskeho prajazyka, je najrozšírenejšou jazykovou rodinou na zemi.   

Indoeurópska rodina sa v Európe ďalej delí na niekoľko jazykových vetiev. Najväčšie z nich sú:  

Do indoeurópskej jazykovej rodiny patrí všetkých päť najpoužívanejších európskych jazykov – ruština, nemčina, angličtina, francúzština a taliančina.   

 

SLOVANSKÉ JAZYKY

Slovanské jazyky sú rozšírené predovšetkým v strednej a východnej Európe, ďalej na Balkáne a v strednej Ázii. Všetky jazyky tejto skupiny pochádzajú zo spoločného prajazyka – praslovančiny. Pre tieto jazyky je typický voľný slovosled a časté ohýbanie slov.   

Slovanské jazyky môžeme ďalej deliť na jazyky:  

 • západoslovanské,
 • východoslovanské,
 • južnoslovanské.

Západoslovanské jazyky sú typické pre strednú Európu. Na zápis týchto jazykov sa používa latinka.   

Najrozšírenejšia z týchto jazykov je poľština. Patrí sem aj:  

 • čeština,
 • slovenčina.

Zaujímavosť: Západoslovanské jazyky majú spolu približne 60 miliónov hovoriacich.  

Východoslovanské jazyky, ako už ich názov napovedá, sú rozšírené najmä vo východnej Európe. Veľký počet rusky hovoriacich ľudí žije aj v strednej Ázii a na Kaukaze. Na zápis východoslovanských jazykov sa používa cyrilika. 

Do tejto skupiny spadá ruština, najrozšírenejší materinský jazyk v Európe. Ruština drží aj jedno špeciálne prvenstvo – je to prvý jazyk, ktorým sa hovorilo vo vesmíre.   

Okrem ruštiny do tejto skupiny patrí aj:  

 • bieloruština
 • ukrajinčina.

Južnoslovanské jazyky môžeme počuť predovšetkým na Balkáne. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj staroslovienčina, matka všetkých slovanských jazykov.   

Do tejto skupiny ďalej patrí:   

 • bulharčina,
 • slovinčina,
 • macedónčina,
 • chorvátčina,
 • srbčina.
GERMÁNSKÉ JAZYKY

Germánske jazyky sú špecifické tým, že nepochádzajú z jedného prajazyka. Podľa lingvistických teórií táto skupina vznikla skôr zblížením jednotlivých germánskych jazykov. Jazyky tejto skupiny sú rozšírené po celom svete a majú vyše 450 miliónov rodených hovoriacich.   

Medzi najznámejších zástupcov tejto skupiny patrí jednoznačne angličtina, ktorá je najpoužívanejším jazykom na internete a 3. najrozšírenejším materinským jazykom na svete.   

Zaujímavosť: Viac ako štvrtina anglických slov pochádza z francúzštiny.     

Nemčina je najpoužívanejším materinským jazykom v Európskej únii. Najviac nemecky hovoriacich ľudí žije v strednej Európe predovšetkým v Nemecku a Rakúsku. Medzi zvláštnosti nemčiny patrí skutočnosť, že sa podstatné mená vždy píšu veľkými písmenami a majú pred sebou člen v závislosti od rodu.   

Medzi germánske jazyky patrí aj:  

 • holandčina,
 • dánčina,
 • švédčina,
 • nórčina,
 • islandčina.
ROMÁNSKÉ JAZYKY

 Románske jazyky sú významnou jazykovou skupinou, hovorí nimi vyše 800 miliónov ľudí po celom svete. Všetky románske jazyky vznikli na území Európy a vyvinuli sa z latinčiny. Vďaka kolonizácii sú dnes tieto jazyky rozšírené po celom svete.   

Medzi najpoužívanejšie jazyky patrí španielčina, ktorá je druhou v poradí podľa počtu rodených hovoriacich. Najviac španielsky hovoriacich ľudí žije v Mexiku, na druhom mieste je potom v tomto smere USA.   

Portugalčina sa rovnako ako španielčina rozšírila vďaka kolonizácii. Dnes je preto možné stretnúť sa s portugalčinou v Amerike, Afrike i Ázii.   

Jazykom diplomatov bola vždy francúzština. Dnes ju z tejto pozície pomaly vytláča angličtina, ktorá má v porovnaní s francúzštinou jednoduchšiu gramatiku.  

Taliančinu často ľudia považujú za najkrajší jazyk sveta. V Taliansku môžete nájsť veľké množstvo dialektov, niektoré z nich sú tak odlišné, že ich lingvisti dokonca považujú za samostatné jazyky.  

K románskym jazykom patria aj:  

   • rumunčina,
   • moldavčina,
   • katalánčina.
KELTSKÉ JAZYKY
Keltské jazyky predstavujú starobylú vetvu európskych jazykov. Hovoria nimi ľudia v Írsku, Veľkej Británii a Bretónsku. Keltské jazyky dnes pomaly vymierajú, a to aj napriek snahe o ich oživenie.    

Do tejto skupiny patrí napríklad:  

 • írčina,
 • škótčina,
 • waleština.
  BALTSKÉ JAZYKY

  Baltských jazykov dnes už mnoho nezostáva. Z kedysi početnej skupiny sa dnes používajú iba dva jazyky: litovčina a lotyština. Na zápis oboch jazykov sa používa latinka.   

  Zaujímavosť: Pri zápise týchto jazykov sa používajú dĺžne a mäkčene, ktoré pochádzajú z češtiny

  NEZARADENÉ
  Nasledujúce jazyky patria do indoeurópskej jazykovej rodiny, nezapadajú už ale do žiadnej ďalšej vetvyTvoria tak svoju samostatnú vetvu.  

  Patrí sem gréčtina, ktorá sa vyvinula zo starogréčtiny. Gréčtina je zaujímavá tým, že je jazykom s najdlhšie zachovanou literárnou tradíciou (popri čínštine a aramejčine).  

  Ďalším samostatným jazykom je albánčina, ktorá má v sebe vplyvy latinčiny, gréčtiny a slovanských jazykov.  Jej pôvod je však stále zahalený tajomstvom.   

   Európske jazyky iného pôvodu  

    

   Nie všetky jazyky, ktoré sa v Európe používajú, sú indoeurópskeho pôvodu. Tieto jazyky si teraz bližšie predstavíme.  

   Medzi najznámejšie neindoeurópske jazyky patria ugrofínske jazyky, ktoré sú súčasťou uralskej jazykovej rodiny.   

   Príklady ugrofínskych jazykov sú:  

   • maďarčina,
   • fínčina,
   • estónčina.

   Zaujímavým úkazom je baskičtina, ktorá nepatrí do žiadnej jazykovej rodiny. Hoci je obklopená indoeurópskymi jazykmi (francúzštinou a španielčinou), nemá s nimi nič spoločné. Lingvisti ju preto zaradili k izolovaným jazykom a jej príbuznosť s inými jazykmi je dodnes záhadou.  

    

   Kontaktujte nás

   Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov. Radi Vám pomôžu. 
   Potrebujete zaistiť preklady? Pošlite nám nezáväznú kalkuláciu a my sa Vám do 15 minút ozveme.

   tel.: +421 243 640 408
   email: translations@presto-preklady.sk