Spätný preklad

Spätný preklad znamená preloženie predtým preloženého textu späť do pôvodného jazyka.  

Je to druh kontroly, ktorá sa používa pri preklade veľmi dôležitých dokumentov (napríklad dôležitých zmlúv). Pri spätnom preklade prevádza nezávislý prekladateľ predtým preložený text späť do pôvodného jazyka. Porovnanie spätného prekladu a originálu umožňuje zákazníkovi ubezpečiť sa, že je preklad správny.