Slovanské jazyky

Poznáte aj nejaké iné slovanské jazyky okrem češtiny? Ak nie, nezúfajte. V článku nájdete zoznam slovanských jazykov a taktiež všeobecné informácie o tejto jazykovej skupine. Čítajte ďalej! 

Všeobecné informácie o slovanských jazykoch 

Slovanské jazyky patria do rodiny indoeurópskych jazykov. Najrozšírenejšie sú v Európe – predovšetkým v jej strednej a východnej časti, ale aj na Balkáne. Početná skupina hovoriacich žije na Kaukaze a v stredoázijských republikách. 

Všetky tieto jazyky pochádzajú z praslovančiny (dnes sa tento jazyk už nepoužíva a patrí do skupiny vyhynutých jazykov). 

Slovanské jazyky môžeme ďalej deliť na jazyky: 

 • západoslovanské,
 • východoslovanské,
 • južnoslovanské.

Delenie slovanských jazykov 

Západoslovanské jazyky sú rozšírené v strednej Európe.   

Do tejto podskupiny patria: 

Východoslovanské jazyky sú rozšírené najmä vo východnej Európe, v strednej Ázii a na Kaukaze. 

Zaraďujeme medzi ne tieto jazyky: 

 • ruština,
 • bieloruština,
 • ukrajinčina,
 • rusínčina.

Južnoslovanskými jazykmi sa hovorí predovšetkým na Balkáne. 

Do tejto skupiny patria skôr menej rozšírené jazyky: 

 • bulharčina,
 • macedónčina,
 • slovinčina,
 • macedónčina,
 • chorvátčina,
 • srbčina,
 • bosniančina,
 • čiernohorčina.

Slovanské jazyky: zaujímavosti 

 • Všetky západoslovanské jazyky sa zapisujú pomocou latinky. 
 • Na zápis všetkých východoslovanských jazykovsa naopak používa cyrilika. 
 • V minulosti boli snahy vytvoriť univerzálny slovanský jazyk. Medzi tieto pokusy patrí Slovio novoslovienčina. Žiadny z týchto jazykov sa ale nikdy neuchytil. 
 • Ruštine patrí zaujímavé prvenstvo. Je to prvý jazyk, ktorým sa hovorilo vo vesmíre. 
 • Niektoré české slovása používajú po celom svete. Najznámejším českým slovom je robot. 
 • Množstvo slov z ruštiny preniklo aj do slovenčiny.

Ak vás zaujímajú články o jazykoch nenechajte si ujsť ďalšie články. Prečítajte si aj zaujímavosti o románskych a germánskych jazykoch.