Fyzická strana

Fyzická strana je klasická strana formátu A4. Naša agentúra túto jednotku nepoužíva a kalkuluje preklady podľa normostrán. Viď normovaná strana.