Strojový preklad

Jedná sa o preklad, ktorý je vyhotovený pomocou špeciálneho prekladového softvéru bez ľudskej pomoci. Výsledky takýchto prekladov sú veľmi nekvalitné a slúžia len k základnému porozumeniu. Niektorí prekladatelia majú k dispozícii viac sofistikované profesionálne programy, ktoré však taktiež nedokážu plne nahradiť ľudský mozog a slúžia prekladateľom skôr ako pomocník pri dodržiavaní jednotnej terminológie. Tieto programy majú rozsiahlu prekladovú pamäť na slová, slovné pojmy a vety.